Posts

Showing posts from February, 2010

Windows SE 2k8 - Group Policy Preferences

Hôm nay ngậm ngùi ngồi ôn e này, để cm rằng M$ rẻ hơn RedHat :D. Cảm thấy 2k8 có rất là nhiều tính năng mới. Hiện tại đag đọc 640. Ngồi đọc Group Policy. 2k8 tích hợp sẵn GPO Management thay vì phải thủ côg như 2k3. Đặc biệt là tính năng: Group Policy Prerences mới mẻ, giúp người quản trị ko cần biết lập trình cũg làm đc nhiều điều như tự độg map ổ đĩa, xử lý file, thư mục, can thiệp control panel, registry... task. http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc731892%28WS.10%29.aspx Thanks for reading -------------------------------------------------------------------------- All my Lab: Linux Lab -- window and Cisco Lab to be continued - I will update more.

VMWare Server on CentOS

Đêm qua đọc bài về công nghệ ảo hóa của 1 a bên Misoft, thấy hay quá thử ngồi vọc thằng này xem. Đầu tiên là Down e nó về: http://www.vmware.com/go/getserver Đăng ký 1 cái user, nó cho 1 lincense để xài. Vì là CentOS nên chọn rpm. Sau đó cài base 1 e CentOS, nói chug là down mất gần 25ph nên bắt đầu down ta bắt đầu cài cũg kịp. Fang static ip cho e nó, tiếp đó cài thêm các gói cần thiết: yum install -y gcc-c++  xinetd libXtst-devel libXrender-devel kernel-devel Nó yum xong đốg này thì chắc cũg down xong. rpm -Uvh VmWare-xxx.rpm Mình wget nên quên mất tên gói rồi, nhớ là hình như thế. Sau đó tiến hành config. /usr/bin/ vmware-config.pl Ko biết cứ yes, sau đó nó có hỏi key thì ném cái lincense kia cho nó. Cài xog, ok ra web browser fag: https://ip:8333 Nhập user pass lúc cài đã chọn. H thì xài như bt. Hix Thanks for reading -------------------------------------------------------------------------- All my Lab: Linux Lab -- window and Cisco Lab to be continu

FreeBSD - Bắt đầu

Đập phá thử thằng này xem, ấn tượg về số process lúc khởi động: 18 Trong khi đó 56 là vs CentOS ( chưa optimize), Ubuntu là 36, win2k3 chưa add thêm services nào là 37. Xp nhẹ nhành vs 25. hix. tuy nhiên nó ko có cho login as root qua SSH, đành edit lại để login. dù biết rằng thế là kém security. :| Phát hiện có chức năng yum như CentOS, nhưng mà là dùng port để down source + cài. => tự cài cho nhanh. tuy nhiên đôi khi cũng cần đến nó, lúc cài chỗ chọn gói nhớ custom, sau đó đánh dấu vào port sử dụng: Lấy ví dụ cài vim: # cd /usr/ports/editors/vim-lite/ # make install clean Xog, tuy hơi lâu, có thể dùg cvsup để thay mirror nhưg tòan down source nên ngại thay, hix. Tóm lại là cái này mình gà quá -------------------------------------------------------------------------- All my Lab: Linux Lab -- window and Cisco Lab to be continued - I will update more.

Debian - Sự khởi đầu mới

Dùg mãi CentOS cũg nhàm, quay ra Debian vs FreeBSD. Cài đặt debian chỉ tốn time đợi. Cài xog phát hiện nó ko có ssh, đang định copy and paste. Mà apt-get thì phải thay mirror về vn, hix Đầu tiên: cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.back wget http://virror.hanoilug.org/virror.hanoilug.org_debian_lenny_sources.list mv http://virror.hanoilug.org/virror.hanoilug.org_debian_lenny_sources.list /etc/apt/sources.list Xong. apt-get update apt-get install ssh làm nốt e này apt-get install build-essential Cài gcc Xog. -------------------------------------------------------------------------- All my Lab: Linux Lab -- window and Cisco Lab to be continued - I will update more.

DNS - Delegate Control

Ko hiểu sao lại mất bài về phần này, nó lại để ở chế độ draft. Ngại viết lại, tóm tắt thôi: Bản chất delegate là trỏ bản ghi NS về máy slave, các zone chính lấy slave lại máy master: vd: master là hbn.com 10.0.0.1 tạo Sub domain: game.hbn.com, các record của game.hbn.com lưư tai 10.0.0.2. Trên máy hbn.com 10.0.0.1 chỉ cần sửa zone hbn.com, thêm: game.hbn.com. IN NS 10.0.0.2 như vậy các thứ của game.hbn.com trỏ về 10.0.0.2, tất nhiên 10.0.0.2 phải có record lưu nó. Tại 10.0.0.2, tạo zone hbn.com để slave trỏ về master Nói chug là vác sang bác M$ làm cho đơn giản -------------------------------------------------------------------------- All my Lab: Linux Lab -- window and Cisco Lab to be continued - I will update more.

Hosting Control Panel - Virtual min

Sáng ngồi rảnh quá, up cái video hôm qua lên. Ko có $ mua license cái nào, mà null thì ..... Kiếm cái free về xài. Trước có ISP config nhưng mà nó đẹp + thiếu chức năng => không xài. Qua có cái virtualmin. Tạm ổn về chức năng cho 10 điểm, hệ 100, vì nó no -security. Ít ra bên DirectAdmin còn có shell secu-php, bên này tự làm. hix Đầu tiên là video cài nó. Mất 2h ngồi đợi. Cắm máy đi ăn, vào vẫn chưa xong: Hix http://www.mediafire.com/?eke2ujmm11m   Trong quá trình cài, có lỗi kiểu như Error Socket ấy: Tốt nhất copy cái link ấy ra, lấy rpm cài riêng. Rồi quay lại chạy shell kia tiếp. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- All my Lab: Linux Lab -- window and Cisco Lab to be continued - I will update more.