Hosting Control Panel - Virtual min

Sáng ngồi rảnh quá, up cái video hôm qua lên.
Ko có $ mua license cái nào, mà null thì .....
Kiếm cái free về xài. Trước có ISP config nhưng mà nó đẹp + thiếu chức năng => không xài.
Qua có cái virtualmin. Tạm ổn về chức năng
cho 10 điểm, hệ 100, vì nó no -security. Ít ra bên DirectAdmin còn có shell secu-php, bên này tự làm. hix
Đầu tiên là video cài nó. Mất 2h ngồi đợi. Cắm máy đi ăn, vào vẫn chưa xong:
Hix
http://www.mediafire.com/?eke2ujmm11m 
Trong quá trình cài, có lỗi kiểu như Error Socket ấy: Tốt nhất copy cái link ấy ra, lấy rpm cài riêng. Rồi quay lại chạy shell kia tiếp.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
All my Lab:
Linux Lab -- window and Cisco Lab
to be continued - I will update more.

Comments

Popular posts from this blog

Python - Multithread to read one file

ATTT Ứng dụng Web - PHẦN 3: BẢO VỆ AN TOÀN THÔNG TIN ỨNG DỤNG WEB

An toàn thông tin ứng dụng Web