VMWare Server on CentOS

Đêm qua đọc bài về công nghệ ảo hóa của 1 a bên Misoft, thấy hay quá thử ngồi vọc thằng này xem.
Đầu tiên là Down e nó về:
http://www.vmware.com/go/getserver
Đăng ký 1 cái user, nó cho 1 lincense để xài. Vì là CentOS nên chọn rpm.
Sau đó cài base 1 e CentOS, nói chug là down mất gần 25ph nên bắt đầu down ta bắt đầu cài cũg kịp.
Fang static ip cho e nó, tiếp đó cài thêm các gói cần thiết:
yum install -y gcc-c++  xinetd libXtst-devel libXrender-devel kernel-devel
Nó yum xong đốg này thì chắc cũg down xong.
rpm -Uvh VmWare-xxx.rpm
Mình wget nên quên mất tên gói rồi, nhớ là hình như thế.
Sau đó tiến hành config.
/usr/bin/vmware-config.pl
Ko biết cứ yes, sau đó nó có hỏi key thì ném cái lincense kia cho nó.
Cài xog, ok ra web browser fag: https://ip:8333
Nhập user pass lúc cài đã chọn.
H thì xài như bt. Hix

Thanks for reading
--------------------------------------------------------------------------
All my Lab:
Linux Lab -- window and Cisco Lab
to be continued - I will update more.

Comments

Popular posts from this blog

Python - Multithread to read one file

ATTT Ứng dụng Web - PHẦN 3: BẢO VỆ AN TOÀN THÔNG TIN ỨNG DỤNG WEB

An toàn thông tin ứng dụng Web