Windows SE 2k8 - Group Policy Preferences

Hôm nay ngậm ngùi ngồi ôn e này, để cm rằng M$ rẻ hơn RedHat :D.
Cảm thấy 2k8 có rất là nhiều tính năng mới. Hiện tại đag đọc 640.
Ngồi đọc Group Policy. 2k8 tích hợp sẵn GPO Management thay vì phải thủ côg như 2k3.
Đặc biệt là tính năng: Group Policy Prerences mới mẻ, giúp người quản trị ko cần biết lập trình cũg làm đc nhiều điều như tự độg map ổ đĩa, xử lý file, thư mục, can thiệp control panel, registry... task.
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc731892%28WS.10%29.aspx


Thanks for reading
--------------------------------------------------------------------------
All my Lab:
Linux Lab -- window and Cisco Lab
to be continued - I will update more.

Comments

Popular posts from this blog

Python - Multithread to read one file

ATTT Ứng dụng Web - PHẦN 3: BẢO VỆ AN TOÀN THÔNG TIN ỨNG DỤNG WEB

An toàn thông tin ứng dụng Web