Cisco - CEF

Cisco ISO hỗ trợ 3 loại switching:
Process Switching: Routing tabel driven switching.  Là phương pháp switching cổ điển nhất được sử dụng. Quá trình này sẽ tìm destination trong routing table, sau đó forward ra interface, encapsulation L2 frame... Quan trọng là quá trình này áp dụng với  tất cả packet đến router, khi đó packet sẽ đi dạo khắp router trước khi được tống đi. Do vậy, cách này khác chậm, bình thường không được sử dụng.
Fast Switching: khắc phục tốc độ của phương pháp trên, bằng việc sử dụng cache. Khi đó những destination thường được sử dụng sec lưu trong cache. Packet đầu tiên tất nhiên phải trải qua quá trình lookup, process Switching, các packets sau thì đi theo con đường đã xác định và lưu trong cache. Nếu packet đó không có có trong fast-switching cache sẽ chuyển qua process-switching, tạo entry mới bắt đầu lưu cache.
Cuối cùng là phương pháp nổi tiếng nhất mang phong cách Cisco: CEF: Cisco Express Switching. CEF sử  dụng Forwarding Information Base (FIB). FIB được hiểu như là bản sao, một complete IP Switching table, nó sẽ lưu giữ thông tin giống như routing table. Mọi thay đổi trên routing table sẽ ảnh hưởng đến FIB. FIB lưu các thông tin như AS, dest, đặc biệt là nexthop
CEF sử dụng thêm Adjacency table, gần giống như là bảng ARP cache, nhưng lưu giữ cả destination MAC, IP.  Ta hiểu FIB như bảng chuyển tiếp, Adjancency Table như bảng kế tiếp. CEF hỗ trợ per-packet load balancing, per-source hoặc per-destination load balancing. Fast destination lookup.
Thanks for reading
--------------------------------------------------------------------------
All my Lab:
Linux Lab -- window and Cisco Lab
to be continued - I will update more.

Comments

Popular posts from this blog

Python - Multithread to read one file

ATTT Ứng dụng Web - PHẦN 3: BẢO VỆ AN TOÀN THÔNG TIN ỨNG DỤNG WEB

An toàn thông tin ứng dụng Web