Java - Nổi hứng code

Trời nóg, đến lớp ko học đc gì, lại nghe 1 đứa nói linh tinh. Ko biết còn bày đặt.
Về nhà đành thử code, kể ra cũng vất lắm đây:
Và đây là thành quả:
Cấu hình bình thường, nhưng học được những cái sau:
Có thể gắn thread ngay trong class chứa Form chính ( implements Runable). Để gọi nó thì

Thread t = new Thread(this);
 Cái này có thể tránh dùg thread thì cứ tránh vì xác xuất nó xug đột cao hơn các object khác.
Sử dụg Thread.getCurrentThread để xác định thread cần xử lý :)). Như vậy trong hàm void run() ta xả láng xử lý multiply threads. Gần giốg như kỹ thuật xử lý nhiều button trong actionPreformed(ActionEvent e).
Dùg ProcessBars cực đơn giản, setMin, setMax và setValue
Đồ chơi bằng javax.swing đẹp hơn đồ chơi awt kia.
Code sao cho sạch.
.....
Source Code ( nghe oai ghê): http://www.mediafire.com/?koz513dcmtj
Thanks for reading
--------------------------------------------------------------------------
All my Lab:
Linux Lab -- window and Cisco Lab
to be continued - I will update more.

Comments

Popular posts from this blog

Python - Multithread to read one file

ATTT Ứng dụng Web - PHẦN 3: BẢO VỆ AN TOÀN THÔNG TIN ỨNG DỤNG WEB

An toàn thông tin ứng dụng Web