Cài từ Source

Hôm nay học cài từ source, có đôi điều nx:
Trước khi cài thì cần update thư viện cho c :(
Trên ubuntu: apt-get install build-essential
CentOS: yum install gcc gcc++ ( thằng này chọn bản server ko có gcc)
3 bước cài đặt:
./configure
Bước này cho nhiều tùy chọn, tất nhiên sau này thì có thể sửa đc nhưng nếu có ý định jaid thì nên làm theo cách này.
make
make install

Rồi run
Demo: Cài apache từ source
Xem xong nhớ cm cho cái để biết đã vào

--------------------------------------------------------------------------
All my Lab:
Linux Lab -- window and Cisco Lab
to be continued - I will update more.

Comments

Popular posts from this blog

Python - Multithread to read one file

ATTT Ứng dụng Web - PHẦN 3: BẢO VỆ AN TOÀN THÔNG TIN ỨNG DỤNG WEB

An toàn thông tin ứng dụng Web