Samba - Cần nhớ

Hôm nay làm Samba, mắc lỗi, mãi cuối A.Tùng phát hiện ra. Viết vào để nhớ
- Dùng rpm, cài soure lằng nhằng.
- Lệnh: yum install samba*. Cài all.
- Cài xong nên install Swat, mặc dù pro ko mấy khi dùng cái này. Cài cái này cần lưu ý 2 tham số:
+ disable = no
+ network = 192.168.1.0/24 ; mạng muốn cho truy cập
+ đăng nhập bằng root mới quản trị đc =))
- Add user: add user hệ thống: useradd
rồi add vào smb: smbpassword -a
- Trong file cấu hình, ko cấu hình là default, mà default = gì thì mở swat ra coi.
Phân quyền:
Quyền truy cập vào là giao của quuyền truy cập hệ thống và quyền truy cập cho samba. thực ra là samba đọc nó trước rồi mới trao quyền truy cập cho bạn
tóm lại là bạn cần gán quyền truy cập cho thư mục đó ( thường là 777 cho dễ), rồi gán quyền writelist cho user đó. Nhân tiện @ = nhóm :d
Quyền write list chỉ thực hiện đc khi mà read only = Yes. Để gán quyền cho nhóm dùng thêm @ ( như trên) và phân quyền cho nhóm đó ( chuyển quyền).
Mở rộng ra có thể kết hợp với setacl - getacl để linh họat :D
Lưu ý là quyền truy cập hệ thống là quyền kế thừa, dội từ root xuống.
vd: /root/share: chmod 777 share chưa đủ, cần thêm 777 cho /root ( ko nhớ 777 hay 755), tùy cơ mà xử. Cái này làm mình mất 30ph

Cũng chỉ có vậy thôi, có thể integrate with LDAP để pro:
Link: http://www.howtoforge.com/centos-5.x-samba-domain-controller-with-ldap-backend
Cuối cùng là đoạn video. :D. Đơn giản nhưng lần đầu làm cũng mất 1h. Hix
http://www.mediafire.com/file/yjnxj5w0mlz/samba.rar

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
All my Lab:
Linux Lab -- window and Cisco Lab
to be continued - I will update more.

Comments

Popular posts from this blog

Python - Multithread to read one file

ATTT Ứng dụng Web - PHẦN 3: BẢO VỆ AN TOÀN THÔNG TIN ỨNG DỤNG WEB

An toàn thông tin ứng dụng Web