The Show Cover - porange0909punkie- Entry non IT duy nhất

Nghe và cảm nhận người VN hát, đây là entry duy nhất ko về IT trên đây nên các bạn cố mà tận hưởng :D

Đôi mắt :|.

Comments

Popular posts from this blog

Python - Multithread to read one file

ATTT Ứng dụng Web - PHẦN 3: BẢO VỆ AN TOÀN THÔNG TIN ỨNG DỤNG WEB

An toàn thông tin ứng dụng Web