Mdaemon - Nghịch mail tý

Tự nhiên nhớ cái máy ảo làm server của mìh chưa setup mail để public ra In tờ nét. Định làm luôn nhưng mà pải làm từ dễ -> khó, làm trên Win2k3 + Mdaemon đã.
Install như btt, cấu hình lại domain thôi. Chú ý là pải có DNS trỏ về nó nhớ. DNS gồm 2 cái
Account trên no-ip, check vào MX record, trỏ về host của mình.
DNS trên máy 2k3, trỏ MX về chính nó.
PAT 2 port 25 110
Test khá ok. Tuy nhiên FPT cứ dải 113 là chết, 58 thì còn gửi đc ra yahoo. :|
Ảo. Tối nay ai làm mail vs mìh ko. Mình làm postfix + dovecot :D

---------------------------------------------------------------------------
Thanks for reading
--------------------------------------------------------------------------
All my Lab:
Linux Lab -- window and Cisco Lab
to be continued - I will update more.

Comments

Popular posts from this blog

Python - Multithread to read one file

ATTT Ứng dụng Web - PHẦN 3: BẢO VỆ AN TOÀN THÔNG TIN ỨNG DỤNG WEB

An toàn thông tin ứng dụng Web