Windows Server 2k8 - Password Setting Object

Rảnh làm lab chơi, cái này khá hay, cho phép ta tạo các setting cho password mỗi user, group khác nhau, ko pải change default group policy nữa :)
Tham số:
1. msDS-PasswordSettingsPrecedence: Độ ưu tiên của PSO. Giả sử bạn có 2 PSO cùng áp lên 1 user, PSO nào có precedence nhỏ hơn sẽ được ưu tiên. Ở đây nhóc đặt là 1
2. msDS-PasswordReversibleEncryptionEnabled: Password mã hóa. Ở khung Value, bạn có thể đặt giá trị là FALSE(không mã hóa) hoặc TRUE (mã hóa). Nên đặt là FALSE
3. msDS-PasswordHistoryLength: Số lần lưu giữ password. Ở khung Value, bạn có thể đặt giá trị từ 0 đến 1024.
4. msDS-PasswordComplexityEnabled: Password phức tạp. Ở khung Value, bạn có thể đặt giá trị là FALSE (không) hoặc TRUE (có).
5. msDS-MinimumPasswordLength: Chiều dài tối thiểu của password. Ở khung Value, bạn có thể đặt giá trị từ 0 đến 255
6. msDS-MinimumPasswordAge: Tuổi thọ tối thiểu của password. Ở khung Value, bạn có 2 tùy chọn để nhập
* (None): không có
* Có dạng 00:00:00:00(ngày:giờ: phút: giây). Ví dụ bạn nhập 3:00:00:00 (3 ngày), thì sang ngày thứ 4, nó sẽ bắt bạn change password.
7. msDS-MaximumPasswordAge: Tuổi thọ tối đa của password. Ở khung Value, bạn cũng có 2 tùy chọn để nhập như (6)
8. msDS-LockoutThreshold: Tài khoản sẽ bị khóa sau ? lần đăng nhập bất hợp pháp. Ở khung Value bạn có thể đặt giá trị từ 0 đến 65535
9. msDS-LockoutObservationWindow: Reset lại bộ đếm của tài khoản bị khóa. Ở khung Value, bạn cũng có 2 tùy chọn để nhập
a. (None): không có
b. Có dạng 00:00:00:00(ngày:giờ:phút:giây)
10. msDS-LockoutDuration: Khóa tài khoản trong bao lâu. Ở khung Value, bạn cũng có 2 tùy chọn để nhập
a. (Never): không có
b. Có dạng 00:00:00:00(ngày:giờ: phút: giây).
Video: http://www.mediafire.com/?jymy2mjqjgd
---------------------------------------------------------------------------
Thanks for reading
--------------------------------------------------------------------------
All my Lab:
Linux Lab -- window and Cisco Lab
to be continued - I will update more.

Comments

Popular posts from this blog

Python - Multithread to read one file

ATTT Ứng dụng Web - PHẦN 3: BẢO VỆ AN TOÀN THÔNG TIN ỨNG DỤNG WEB

An toàn thông tin ứng dụng Web