Auto startx, auto network, auto any in Backtrack 4

Hôm nay tập tành xài Backtrack. Trước đó có xài bản Backtrack 4 beta, muốn install lên HDD chạy cho nhanh + update exploit. Đọc thấy lằng nhằg ( pải fdisk + format...)
Thấy có bản Release for Back Hat. Pentest -> Exploit -< Black Hat. Hay.
Down về, login vs root/toor
Run start, vào KDE nghịch. Install thêm cái Vmware tool để căng màn hình cho đẹp :D
Gặp vấn đề card mạng ko tự nhận, pải restart lại ( chắc nó ko start auto).
Vấn đề thứ  là ko tự động vào GUI. Lên search thấy cách đổi /etc/event.d/rc-default + change file rc để start network auto.
=> Nhớ là backtrack có mỗi mình dùng, ko cần mutiply user => phí công chỉnh rc. Nhớ tiếp là có file .bash_profile.
vim /root/.bash_profile
/etc/init.d/networking restart
startx
H thì login vào cái nó tự đá mình vào GUI, net sẵn sàng. Bài học là có những cái đơn giản quá mà ích lợi to lớn, thành ra ta ko để ý.
------------------------------------------------------------
Thanks for reading
--------------------------------------------------------------------------
All my Lab:
Linux Lab -- window and Cisco Lab
to be continued - I will update more. 

Comments

Popular posts from this blog

Python - Multithread to read one file

ATTT Ứng dụng Web - PHẦN 3: BẢO VỆ AN TOÀN THÔNG TIN ỨNG DỤNG WEB

An toàn thông tin ứng dụng Web