My Hard Cert

Sáng đẹp trời mắt nhắm mắt mở ra cửa. Thấy cửa bị kẹt, đá pát vào cửa rơi ra 2 cái mail =)).
Ui, 2 cái đến cùng 1 lúc mới sợ.
Cái mong chờ nhất:
1 đống M$: Bonus của Ci$co:
 
Bonus của mình =)):
------------------------------------------------------------
Thanks for reading
--------------------------------------------------------------------------
All my Lab:
Linux Lab -- window and Cisco Lab
to be continued - I will update more.

Comments

Popular posts from this blog

Python - Multithread to read one file

ATTT Ứng dụng Web - PHẦN 3: BẢO VỆ AN TOÀN THÔNG TIN ỨNG DỤNG WEB

An toàn thông tin ứng dụng Web