Doraemon entry

Đôi khi, bảo bối Doraemon chỉ là những tình cảm vô hình, định hình tính cách của bạn trong cuộc đời...Và những ai đã đọc Doraemon, hãy cảm ơn vị bạn đã được tặng điều đó :-)
 Doraemon, memory of childhood

Comments

Popular posts from this blog

Python - Multithread to read one file

ATTT Ứng dụng Web - PHẦN 3: BẢO VỆ AN TOÀN THÔNG TIN ỨNG DỤNG WEB

An toàn thông tin ứng dụng Web